Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

college van kerkrentmeesters - juni 2022

Collectebonnen:

Wanneer u collectebonnen wilt bestellen doet u dit door een bedrag in veelvoud van € 20,-- over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 tnv College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum dit ovv uw adres zodat ze ook afgeleverd kunnen worden.

Giften

Nagekomen € 200,-- tbv kerkhof.

Kerkbalans 2022

Nogmaals dank aan alle gemeenteleden die hebben toegezegd en/of betaald op de bank. Per einde mei was de stand op € 70.500, ruim 75 % hiervan was reeds ontvangen.

Verantwoording collectes in de kerk periode Mei 2022:  

01 mei 2022      Bijeenkomst na de dienst, koffie enz.    €   74,38

08 mei 2022      Pastoraat                                                €  218,20

15 mei 2022      Oekraïners in Blaricum (Oec Dst Virus)  nnb

22 mei 2022      Beeld en Geluid                                      €  197,06

29 mei 2022      Eredienst                                                €   107,40

De collectes van de gemeenteleden die via de Rabobank de collectes betalen:

Totaal collectes in de maand Mei 2022  € 40,-- ook deze gevers onze hartelijke dank.  

Met hartelijke groet,

Tjeerd Hoekstra