Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Kerkrentmeesters najaar 2021

Collecterooster

14-11 Kosten kerkdiensten

De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de instandhouding van de eredienst. Op deze zondag willen wij dit klassieke collectedoel onder uw aandacht brengen. De kerkdiensten vormen het hart van het gemeentezijn. Mensen en materialen zijn nodig om dat hart te laten kloppen. We rekenen graag op uw steun.

21-11 Onderhoud kerkhof

De collecte van deze zondag is, als altijd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, bestemd voor het onderhoud van ons mooie kerkhof.

28-11 Het Flentrop-orgel

De Dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud gepleegd aan het orgel en nog regelmatig zijn herstelwerkzaamheden nodig.De kosten van het onderhoud zijn enorm. We willen graag blijven genieten van het orgel! Uw bijdrage voor het orgel is daarom noodzakelijk.

05-12 Verlichting en verwarming

De wintertijd breekt aan, het wordt kouder. Dus gaat de verwarming een graadje hoger en het licht eerder aan. Dit brengt, samen met de stijgende energiekosten, extra kosten met zich mee. Graag uw financiële steun.

12-12 Communicatiemiddelen

Deze zondag willen we u bepalen bij de kosten die de kerk maakt voor het onderhouden van het onderling contact. We hebben een kerkblad, een website en een nieuwsflits en streamen onze bijeenkomsten. We verwachten daarbij een steeds hogere kwaliteit. Met uw bijdragen kunnen we ervoor zorgen dat onze onderlinge verbindingen goed blijven functioneren en zo mogelijk verbeteren. De collectes voor onze kerkgemeente worden van harte bij u aanbevolen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op onze bankrekening:

NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Protestantse Gemeente Blaricum

Het College van Kerkrentmeesters