Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Kerkrentmeesters -5 2021

Collecterooster

06-06 Kosten pastoraat
De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de kosten van het pastoraat. Daarvoor zijn zowel gemeenteleden als professionals actief. Pastorale aandacht zorgt ervoor dat je niet alleen hoeft te staan op moeilijke momenten in je leven. Ook op mooie dagen is het belangrijk om dat samen te delen. Graag verwelkomen we uw bijdragen om dit te blijven organiseren.

13-06 Onderhoud gebouwen
De kerkrentmeesters besteden een deel van hun begroting aan onderhoud van onze gebouwen. Behalve reserveringen voor groot onderhoud en restauratie zijn er ook steeds kleinere posten, zoals eerder dit jaar het herstel van stormschade en het paraat houden van brandblussers en de AED. Graag ontvangen we uw bijdragen om alles goed bij te kunnen houden.

20-06 Beheer kerkgebouw en ontvangst van gasten
Deze zondag graag uw bijdrage in de kosten van het schoonmaken en de kosten van koffie, thee, etc. bij de bijeenkomsten. Nadat de mogelijkheden hiervoor lange tijd klein waren is er nu gelukkig meer ruimte, zodat we met uw hulp weer kunnen voorzien in een gastvrij onthaal.

27-06 Communicatiemiddelen: de website, de live-streaming en het kerkblad.
Deze zondag willen we u bepalen bij de kosten die de kerk maakt voor het onderhouden van het onderling contact. We hebben een kerkblad, een website en maken gebruik van streaming van onze bijeenkomsten.We verwachten daarbij een steeds hogere kwaliteit. Met uw bijdragen kunnen we ervoor zorgen dat onze onderlinge verbindingen goed blijven functioneren en zo mogelijk verbeteren.

04-07 Kosten kerkdiensten
De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de instandhouding van de eredienst. Op deze zondag willen wij dit klassieke collectedoel onder uw aandacht brengen. De kerkdiensten zijn het hart van het gemeente-zijn. Mensen en materialen zijn nodig om dat hart te laten kloppen en we rekenen graag op uw steun om dat door te laten gaan.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters