Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Kerkbalans 2020


Hierbij een update van onze kerkbalans 2020. Het totale bedrag van toezeggingen voor 2020 is € 66.758 en dat is helaas € 9.763 minder dan vorig jaar. De oorzaak is dat de groep mensen die een bijdrage geeft kleiner is geworden.

De toezeggingen die u doet, worden door de PKN ook wel ’levend geld’ genoemd. Daarover later meer. Hebben we genoeg geld/liquide middelen?

We hebben een pastorie die verhuurd wordt en dus geld opbrengt, maar ook geld kost vanwege onderhoud e.d. Daarnaast hebben we vermogen dat belegd is voor langere tijd en dus niet direct beschikbaar is. Dat brengt op de lange termijn geld op, en alleen op papier. Nu niet, in verband met de coronacrisis. Verder zijn er inkomsten uit verhuur van de kerk en de opbrengsten van het kerkhof. We hebben meer inkomstenbronnen dan menig andere gemeente en mogen ons wat dat betreft zeer gelukkig prijzen. Om die reden kunnen we ook veel meer doen dan alleen de gage van de dominee betalen en de vaste lasten van het kerkgebouw. Denk bijvoorbeeld aan bijdragen aan de organisatie van het kerstdiner, diverse concerten, kerkcafé, seniorenuitje, cantorij, vrijwilligersavond etc. etc.
Nog even naar het ‘levende geld’. Is de huidige afname van ‘levend geld’  ernstig? Ja, dat is heel ernstig, met name voor het beroepen van een dominee. Door de PKN wordt alleen naar het ‘levende geld’ van de gemeente gekeken. Naarmate dat afneemt, neemt ook de mogelijke inzet van een vaste dominee af. Ondanks dat wij inkomsten hebben uit andere bronnen mogen wij een dominee niet beroepen voor 100 procent. Ds. M. van der Sijs had een aanstelling voor 70 procent, voor zijn opvolger zal dit mogelijk minder zijn.

Mijn oproep aan allen die nog geen toezegging gedaan hebben: Geef alstublieft voor uw kerk. Steun uw kerk!

Om positief af te sluiten: ondanks dat de groep mensen kleiner wordt is het totaal bedrag aan bijdragen gemiddeld hoger. Het geld wordt ook eerder overgemaakt.

Allen die hebben bijgedragen (of dat nog gaan doen): heel, heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkrentmeesters, Klaas Kos