Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Uit de Kerkenraad februari 2020

Vergadering kerkenraad van 23 januari.
Deze avond zijn we gestart met een gezamenlijke maaltijd op uitnodiging van Mieke Bleys ter gelegenheid van haar 50e verjaardag. Goed om als kerkenraad elkaar ook informeel te ontmoeten. Rond dezelfde tafel hebben we die avond vergaderd. Helaas waren onze voorzitter en onze plaatsvervangend voorzitter door verschillende omstandigheden niet aanwezig zijn en is ds. Cees Hendriks aangewezen als voorzitter van de vergadering. Na gebed en bezinning werd de agenda vastgesteld.
Onze interim-predikant is gestart met gesprekken in de gemeente. In deze gesprekken komen ook de vacatures in de kerkenraad en bij verschillende activiteiten ter sprake. Nieuwe vrijwilligers zijn lastig te krijgen. Klaas Kos heeft aangegeven toch langer als kerkrentmeester beschikbaar te willen zijn, wat in dankbaarheid wordt aanvaard.
Een aantal roosters en jaarplanningen worden vastgesteld. Vrijdag 19 juni zal de jaarlijkse medewerkers avond worden gehouden. De startzondag is bepaald op 20 september. De landelijke pastorale dag van de Protestantse Kerk op 18 april in Ede zal bezocht worden door enkele kerkenraadsleden en gemeenteleden vanuit onze gemeente. Een voorstel van ds. Petra Barnard om in de week voor Pasen vanaf donderdag het Triduum weer in te voeren, wordt overgenomen. Op donderdag zal er een avondmaaldienst zijn, op vrijdag een passieviering en op zaterdagavond een Paaswake. Verdere invulling in overleg met ds. Barnard, die ook in de diensten zal voorgaan.

De kerstvieringen zijn geëvalueerd en de actie kerkbalans wordt toegelicht. Er is teleurstelling over de opbrengst van de inzameling voor de voedselbank. Besloten wordt hiermee te stoppen en samen te zoeken naar andere vormen van ‘zichtbaarheid’ van de invulling van onze diaconale opdracht. De interkerkelijke 40-dagenactie voor Nepal wordt weer opgepakt. De begroting 2020 van de kerkrentmeesters wordt goedgekeurd onder de opmerking dat nog niet over alle posten besluitvorming heeft plaatsgevonden. Iets voor elven sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders inbreng en wenst iedereen een goede thuisreis.

Cees Hendriks