Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Kerkrentmeesters in september, oktober en november 2019

COLLECTEROOSTER 

13-10     Communicatiemiddelen

Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt middels ons kerkblad Onderweg, en ook middels onze website. 

20-10     verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een actieve, ondernemende gemeente. Wekelijks zijn er activiteiten voor diverse doelgroepen, die als missie hebben om mensen met elkaar te verbinden. Dit geldt voor zowel mensen binnen als buiten onze eigen kerkgemeente.

Het blijkt, dat veel mensen het verbindende element van een kerkgemeenschap zeer waardevol vinden, en zelfs mede om die reden lid worden van een kerk.

Een gevarieerd aanbod is belangrijk, om zowel het ‘geestelijke’ als het ‘gezellige’ aspect aan bod te laten komen. Daarom zijn er zowel Bijbelgesprekskringen of thema-avonden, als ook koffie-ochtenden, fietstochten, gemeentemaaltijden en bijvoorbeeld de vrijwilligersavond.

Ook zet de Dorpskerk regelmatig haar deuren naar buiten open voor feestelijkheden voor het hele dorp, zoals de Kerstvolkszang, het kinderkerstfeest of andere muzikale evenementen.

De collecte van vandaag is bedoeld om de activiteitenkas aan te vullen, waaruit het activiteitenaanbod kan worden betaald. 

27-10     Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, kinderkerk, huwelijksdienst, begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

03-11     Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten in onze dorpskerk. Uitgaven die betrekking hebben op het instandhouden van de cantorij worden middels deze collecte bekostigd. 

10-11     Activiteiten Com. Kruispunt

Deze commissie organiseert  activiteiten voor 70 + binnen onze gemeente, zoals 2x per maand het “Koffiepunt”. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

25-08     Koffiedrinken na de dienst                            € 152,06

01-09     Cantorij                                                          €   67,10

08-09     Pastoraat eigen gemeente                              € 126,30

15-09     Instandhouding kerk                                      €  98,60 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de de banknummers elders op deze website. 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos