Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Kerkrentmeesters in juli, augustus en september 2019

COLLECTEROOSTER

08-09     Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, kinderkerk, huwelijksdienst, begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

15-09     Instandhouding kerk

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale oude gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor. 

22-09     Orgelfonds

De dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest aan ons orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden zijn enorm. Een aanvulling van het orgelfonds is daarom zeer noodzakelijk. 

29-09     Eredienst

Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor. 

06-10     Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten in onze dorpskerk. Uitgaven die betrekking hebben op het instandhouden van de cantorij worden middels deze collecte bekostigd.             

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING 

07-07     verbindende activiteiten voor jong en oud   € 160,60

14-07     Orgelfonds                                                     € 148,60

21-07     verbindende activiteiten voor jong en oud   € 122,80

28-07     Onderhoudsfonds                                          €   84,26

04-08     Eredienst                                                        €   95,37

11-08     Pastoraat eigen gemeente                              € 115,80

18-08     verbindende activiteiten voor jong en oud   €   73,65 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de de banknummers elders op deze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters, Klaas Kos