Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

COLLECTEROOSTER 

13-10     Communicatiemiddelen

Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt middels ons kerkblad Onderweg, en ook middels onze website. 

20-10     verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een actieve, ondernemende gemeente. Wekelijks zijn er activiteiten voor diverse doelgroepen, die als missie hebben om mensen met elkaar te verbinden. Dit geldt voor zowel mensen binnen als buiten onze eigen kerkgemeente.

Het blijkt, dat veel mensen het verbindende element van een kerkgemeenschap zeer waardevol vinden, en zelfs mede om die reden lid worden van een kerk.

Een gevarieerd aanbod is belangrijk, om zowel het ‘geestelijke’ als het ‘gezellige’ aspect aan bod te laten komen. Daarom zijn er zowel Bijbelgesprekskringen of thema-avonden, als ook koffie-ochtenden, fietstochten, gemeentemaaltijden en bijvoorbeeld de vrijwilligersavond.

Ook zet de Dorpskerk regelmatig haar deuren naar buiten open voor feestelijkheden voor het hele dorp, zoals de Kerstvolkszang, het kinderkerstfeest of andere muzikale evenementen.

De collecte van vandaag is bedoeld om de activiteitenkas aan te vullen, waaruit het activiteitenaanbod kan worden betaald. 

27-10     Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, kinderkerk, huwelijksdienst, begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

03-11     Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten in onze dorpskerk. Uitgaven die betrekking hebben op het instandhouden van de cantorij worden middels deze collecte bekostigd. 

10-11     Activiteiten Com. Kruispunt

Deze commissie organiseert  activiteiten voor 70 + binnen onze gemeente, zoals 2x per maand het “Koffiepunt”. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

25-08     Koffiedrinken na de dienst                            € 152,06

01-09     Cantorij                                                          €   67,10

08-09     Pastoraat eigen gemeente                              € 126,30

15-09     Instandhouding kerk                                      €  98,60 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de de banknummers elders op deze website. 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

COLLECTEROOSTER

08-09     Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, kinderkerk, huwelijksdienst, begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

15-09     Instandhouding kerk

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale oude gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor. 

22-09     Orgelfonds

De dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest aan ons orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden zijn enorm. Een aanvulling van het orgelfonds is daarom zeer noodzakelijk. 

29-09     Eredienst

Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor. 

06-10     Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten in onze dorpskerk. Uitgaven die betrekking hebben op het instandhouden van de cantorij worden middels deze collecte bekostigd.             

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING 

07-07     verbindende activiteiten voor jong en oud   € 160,60

14-07     Orgelfonds                                                     € 148,60

21-07     verbindende activiteiten voor jong en oud   € 122,80

28-07     Onderhoudsfonds                                          €   84,26

04-08     Eredienst                                                        €   95,37

11-08     Pastoraat eigen gemeente                              € 115,80

18-08     verbindende activiteiten voor jong en oud   €   73,65 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de de banknummers elders op deze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters, Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER

14-07 Orgelfonds

De Dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel, dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest aan ons orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden zijn enorm. Een aanvulling van het orgelfonds is daarom zeer noodzakelijk.

21-07 Verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een actieve, ondernemende gemeente. Wekelijks zijn er activiteiten voor diverse doelgroepen die als missie hebben om mensen met elkaar te verbinden. Dit geldt voor zowel kerkgemeente. Het blijkt, dat veel mensen het verbindende element van een kerkgemeenschap zeer waardevol vinden, en zelfs mede om die reden lid worden van een kerk. Een gevarieerd aanbod is belangrijk, om zowel het ‘geestelijke’ als het ‘gezellige’ aspect aan bod te laten komen. Daarom zijn er zowel Bijbelgesprekskringen of thema-avonden, als ook koffieochtenden, fietstochten, gemeentemaaltijden en bijvoorbeeld de vrijwilligersavond.
Ook zet de Dorpskerk regelmatig haar deuren naar buiten open voor feestelijkheden voor het hele dorp, zoals de Kerstvolkszang, het kinderkerstfeest of andere muzikale evenementen. De collecte van vandaag is bedoeld om de activiteitenkassa aan te vullen, waaruit het activiteitenaanbod kan worden betaald.

28-07 Onderhoudsfonds

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale oude gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor.

04-08 Eredienst

Het in stand houden van de Eredienst s op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor.

11-08 Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, kinderkerk,  huwelijksdienst, begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

18-08 ZIE ONDER 21-07

25-08 Koffiedrinken na de dienst

Deze zondag willen wij de gaven bestemmen om de kosten te bestrijden van het wekelijkse koffiedrinken na de kerkdienst.

01-09 Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten in onze dorpskerk. Af en toe nieuwe koorbundels aanschaffen is noodzakelijk. Ook allerlei andere uitgaven die betrekking hebben op het instand houden van de cantorij worden middels deze collecte bekostigd.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

02-06   Oecumenische dienst
09-06   Instandhouding kerk € 200,66
16-06   Onderhoudsfonds € 60,66
23-06   Pastoraat € 130,10
30-06   Vorming&Toerusting € 74,60

Wij danken alle gevers zeer hartelijk. Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de de banknummers elders op deze website.     

Klaas Kos

Hieronder is de verkorte staat van baten en lasten 2018 van PG te Blaricum opgenomen.

 

De staat van baten en lasten laat een nadelig saldo zien van € 112.717. De begroting kwam uit op een klein overschot van € 295. Het teleurstellende resultaat wordt veroorzaakt doordat de beleggingen een verlies gaven van € 98.347 terwijl een winst van € 46.000 was begroot. Overigens is dit verlies in 2019 al weer ingehaald.
De kerkhofexploitatie en de opbrengst uit verhuur van de kerk wegens rouw- en trouwdiensten waren belangrijk hoger dan begroot. Daarnaast viel een aantal kosten lager uit dan begroot. Zo waren de kosten voor de koster, de kosten voor het pastoraat en de kosten van beheer en administratie lager, maar de kostenvoor het kerstdiner hoger dan begroot. Dit alles resulteerde in het voornoemd tekort.
Hierbij zij opgemerkt dat het verlies op de beleggingen geen geldmiddelen vergen en zoals eerder gemeld in 2019 reeds gecompenseerd. De jaarrekening is door de KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) goedgekeurd en door de Kerkenraad in haar vergadering van 23 mei 2019 vastgesteld. De jaarrekening ligt ter inzage bij ondergetekende. Graag even bericht als u van de gelegenheid tot inzage gebruik wilt maken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., penningmeester en voorzitter (ad-interim)

COLLECTEROOSTER 

16-06     Onderhoudsfonds

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale oude gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor.

23-06     Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, kinderkerk, huwelijksdienst, begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

30-06     Vorming en Toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. 

07-07     verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een actieve, ondernemende gemeente. Wekelijks zijn er activiteiten voor diverse doelgroepen, die als missie hebben om mensen met elkaar te verbinden. Dit geldt voor zowel mensen binnen als buiten onze eigen kerkgemeente. Het blijkt, dat veel mensen het verbindende element van een kerkgemeenschap zeer waardevol vinden, en zelfs mede om die reden lid worden van een kerk. Een gevarieerd aanbod is belangrijk, om zowel het ‘geestelijke’ als het ‘gezellige’ aspect aan bod te laten komen. Daarom zijn er zowel Bijbelgesprekskringen of thema-avonden, als ook koffie-ochtenden, fietstochten, gemeentemaaltijden en bijvoorbeeld de vrijwilligersavond. Ook zet de Dorpskerk regelmatig haar deuren naar buiten open voor feestelijkheden voor het hele dorp, zoals de Kerstvolkszang, het kinderkerstfeest of andere muzikale evenementen. De collecte van vandaag is bedoeld om de activiteitenkas aan te vullen, waaruit het activiteitenaanbod kan worden betaald.             

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING 

05-05     Cantorij                                           € 111,67

12-05     Eredienst                                         € 130,31

19-05     Orgelfonds                                       €   90,00

26-05     Pastoraat eigen gemeente                € 112,02 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen,  dan vindt u de banknummers elders op deze website.     

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

COLLECTEROOSTER 

19-05     Orgelfonds

De dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest aan ons orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden zijn enorm. Een aanvulling van het orgelfonds is daarom zeer noodzakelijk. 

26-05     Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, kinderkerk, huwelijksdienst, begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

02-06     Vorming en Toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. 

09-06     Instandhouding kerk

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale oude gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

31-03     Eredienst                                        € 116,95

07-04     Activiteiten voor jong en oud         € 107,80

14-04     Eredienst                                         € 141,90

21-04     Pastoraat eigen gemeente              € 281,70

28-04     Vorming en Toerusting                   €88,75 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.    

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

Geachte Gemeenteleden,

Hieronder is de verkorte staat van baten en lasten van de begroting 2019 van de Protestantse Gemeente te Blaricum opgenomen. Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2019 zijn de jaarrekening 2017, de begroting 2018 en de voorlopige gegevens van 2018. De bijdragen van de gemeenteleden zijn op hetzelfde bedrag als voor de begroting 2018 gesteld, maar 5% minder dan de bijdragen over 2017 en 5% minder dan de toezeggingen voor 2018. Hierdoor is rekening gehouden met de afname van het ledental door natuurlijk verloop.

De overige opbrengsten en kosten liggen per saldo op het niveau van de begroting 2018. De begroting laat een positief saldo zien van € 1.400. Vorig jaar (2018) sloot de begroting met eveneens een positief saldo van € 300. Het College van Kerkrentmeesters heeft in haar vergadering van 5 oktober 2018 de begroting 2019 vastgesteld. Deze is door de Kerkenraad in zijn vergadering van 11 oktober 2018 besproken en in de vergadering van 8 november 2018 ondertekend.

De begroting ligt ter inzage bij ondergetekende. Graag even een bericht als u van de gelegenheid tot inzage gebruik wilt maken (06-51340553)

Piet Oldenziel