Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

COLLECTEROOSTER 

05-04     Verlichting en Verwarming

De wintertijd is weer voorbij, de verwarming kan iets lager en het licht kan wat later aan. Echter de kosten voor verlichting en verwarming zijn hoog. Graag uw financiële steun! 

09-04     Witte donderdag - Eredienst.

De paasdagen benutten we om extra te collecteren voor de Eredienst. Het in stand houden van de Eredienst is op deze dag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor. 

10-04     Goede vrijdag, geen collecte 

11-04     Stille zaterdag -  Eredienst

Zie collectedoel 09-04 

12-04     1e Paasag - Eredienst

Zie collectedoel 09-04 

13-04     2e Paasdag - geen dienst 

19-04     Pastoraat eigen gemeente

Wist u dat onze contactpersonen aan onze 80-plus gemeenteleden met hun verjaardag een aardigheidje brengen namens ons allemaal? Vandaag collecteren de kerkrentmeesters hiervoor. Van harte aanbevolen! 

26-04     Verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een belangrijke ader middenin het dorp waar je tot rust kunt komen bij de zondagse preek. Maar we willen ook de jeugd bij tijd en wijle aan het werk laten gaan om een kerstboom te kleien en daar een wedstrijdelement aan te verbinden. Voor alle uitingen om door het jaar heen creatief bezig te kunnen zijn is deze collecte! 

03-05     Onderhoudsfonds

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale oude gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor. 

10-05     Activiteiten Commissie Kruispunt

Deze commissie organiseert  activiteiten voor 70 + binnen onze gemeente, zoals 2x per maand het “Koffiepunt”. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. Ook al is de kerk niet open, dan kunt u toch storten. U vindt de banknummers elders op deze website..

COLLECTEVERANTWOORDING 

16-02     Koffiedrinken na de dienst                            € 101,75

23-02     Eredienst                                                        € 121,45

01-03     Verbindende activiteiten voor jong en oud  € 158,75

08-03     Cantorij                                                          € 145,85

15-03     Communicatiemiddelen                                €   - 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Met vriendelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters,

Klaas Kos

 

 

Vergadering kerkenraad van 23 januari.
Deze avond zijn we gestart met een gezamenlijke maaltijd op uitnodiging van Mieke Bleys ter gelegenheid van haar 50e verjaardag. Goed om als kerkenraad elkaar ook informeel te ontmoeten. Rond dezelfde tafel hebben we die avond vergaderd. Helaas waren onze voorzitter en onze plaatsvervangend voorzitter door verschillende omstandigheden niet aanwezig zijn en is ds. Cees Hendriks aangewezen als voorzitter van de vergadering. Na gebed en bezinning werd de agenda vastgesteld.
Onze interim-predikant is gestart met gesprekken in de gemeente. In deze gesprekken komen ook de vacatures in de kerkenraad en bij verschillende activiteiten ter sprake. Nieuwe vrijwilligers zijn lastig te krijgen. Klaas Kos heeft aangegeven toch langer als kerkrentmeester beschikbaar te willen zijn, wat in dankbaarheid wordt aanvaard.
Een aantal roosters en jaarplanningen worden vastgesteld. Vrijdag 19 juni zal de jaarlijkse medewerkers avond worden gehouden. De startzondag is bepaald op 20 september. De landelijke pastorale dag van de Protestantse Kerk op 18 april in Ede zal bezocht worden door enkele kerkenraadsleden en gemeenteleden vanuit onze gemeente. Een voorstel van ds. Petra Barnard om in de week voor Pasen vanaf donderdag het Triduum weer in te voeren, wordt overgenomen. Op donderdag zal er een avondmaaldienst zijn, op vrijdag een passieviering en op zaterdagavond een Paaswake. Verdere invulling in overleg met ds. Barnard, die ook in de diensten zal voorgaan.

De kerstvieringen zijn geëvalueerd en de actie kerkbalans wordt toegelicht. Er is teleurstelling over de opbrengst van de inzameling voor de voedselbank. Besloten wordt hiermee te stoppen en samen te zoeken naar andere vormen van ‘zichtbaarheid’ van de invulling van onze diaconale opdracht. De interkerkelijke 40-dagenactie voor Nepal wordt weer opgepakt. De begroting 2020 van de kerkrentmeesters wordt goedgekeurd onder de opmerking dat nog niet over alle posten besluitvorming heeft plaatsgevonden. Iets voor elven sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders inbreng en wenst iedereen een goede thuisreis.

Cees Hendriks

COLLECTEROOSTER

01-03     Verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een belangrijke ader middenin het dorp waar je tot rust kunt komen bij de zondagse preek. Maar we willen ook de jeugd bij tijd en wijle aan het werk laten gaan om een kerstboom te kleien en daar een wedstrijdelement aan te verbinden. Voor alle uitingen om door het jaar heen creatief bezig te kunnen zijn is deze collecte! 

08-03     Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten in onze dorpskerk. Uitgaven die betrekking hebben op het instandhouden van de cantorij worden middels deze collecte bekostigd. 

15-03     Communicatiemiddelen

Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt middels ons kerkblad Onderweg, en ook middels onze website. 

22-03     Activiteiten Commissie Kruispunt

Deze commissie organiseert  activiteiten voor 70 + binnen onze gemeente, zoals 2x per maand het “Koffiepunt”. 

29-03     Onderhoudsfonds

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale oude gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor. 

05-04     Verlichting en Verwarming

De wintertijd is weer voorbij, de verwarming kan iets lager en het licht kan wat later aan. Echter de kosten voor verlichting en verwarming zijn hoog. Graag uw financiële steun!  

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

12-01     Verlichting en Verwarming            € 111,90

19-01     Geen dienst

26-01     Orgelfonds                                     € 107,27

02-02     Instandhouding kerk                      €   91,50

09-02     Communicatiemiddelen                 € 103,05 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website..

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos