Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie - 1 2023

Collecterooster

22-01 Oecumenische dienst Laren Sint Jansbasiliek

29-01 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen.

05-02 Nederlandse Christelijke blinden- en slechtzienden Belangenvereniging Deze vereniging behartigt de belangen en het welzijn van visueel beperkte mensen, vaak in samenwerking met andere verenigingen en instellingen op dat gebied.

12-02 Kerk in Actie – Noodhulp Ethiopië
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroff en door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest. De Ethiopische kerk en hulporganisaties willen dat patroon doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aan te passen aan de nieuwe situatie door andere landbouwmethoden te gebruiken. Ook wordt gezocht naar andere bronnen van inkomsten, bijvoorbeeld een eigen bedrijf, zodat ze minder kwetsbaar zijn voor mislukte oogsten.

19-02 Hospice Huizen 
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners - bijna zoals thuis.

College van Diakenen van de PGB 

Collecteverantwoording

november 2022

Doel

Collectes/ bank

Incl. uplift

Inloophuis Wording

265,00

800,00

Hospice Huizen

300,65

1250,00

De Cocon

340,15

1400,00

Colombia

328,20

700,00

TOTAAL

1234,00

4150,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen. Met vriendelijke groet, 

Bas Reitsma, Penningmeester diaconie