Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie - eind 2022

Collecterooster

18-12 Voedselbank
Voedselbanken ondersteunen klanten met voedselpakketten en door hen te helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan.

24-12 en 25-12 KiA – Griekenland
Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis in gammele boten Griekenland bereiken, worden ondergebracht
in tenten; ze zijn blootgesteld aan kou en honger.
Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. In de adventstijd vraagt Kerk in Actie met de
campagne ‘Geef licht’ opnieuw aandacht voor vluchtelingen kinderen in Griekenland.

01-01 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). De stichting verleent praktische hulp en geeft taallessen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen.

08-01 Viore
Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Waar ze verhalen en ervaringen kunnen delen en waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan een ieders persoonlijke situatie.

15-01 Voedselbank
Zie 18-12.

U kunt ook uw gift overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.

Collecteverantwoording

oktober

Doel

Collectes

en viabank

Met uplift

Stg. Child

153,00

  500,00

Voedselbank

299,00

1200,00

KiA Javaanse boeren

176,00

  350,00

C’est la Vie Huis

201,35

  850,00

Stap Verder

273,00

  850,00

TOTAAL         €

1.102,35

3.750,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet

Bas Reitsma

Penningmeester diaconie, namens het College van Diakenen van de PGB


GIFTEN

U kunt, onder vermelding van het genoemde doel, uw gift overmaken op:
rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.

collecte college van Diakenen

of via deze QR-code van de Diaconie.

Houdt de camera van uw telefoon voor de QR-code.
Pas desgewenst het bedrag aan,
selecteer uw bank en
daarna op betalen.