Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie - 9 2022

Als u hieronder kijkt, leest u de collecte-doelen van de komende zondagen in onze Dorpskerk Blaricum. 
Wilt u per bank-overschrijving bijdragen aan het doel van een bepaalde kerkdienst, dan is dat mogelijk onder vermelding van de datum van de dag/ doel, liefst voor eind van de maand. Dit i.v.m. de administratie voor de specifieke doelen. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL38RABO 0139807993, dan verdubbelt onze Diaconie uw bijdrage!

Collecterooster 

13-11 Hospice Huizen
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners – bijna zoals thuis.

20-11 De Cocon
In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of voor een gezellig praatje.

27-11 Kerk in Actie - Colombia
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

04-12 Exodus
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren.

11-12 Stichting de Vrolijkheid
Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In het KunstLab kunnen ze hun talenten ontdekken, in samenwerking met professionele kunstenaars.

Collecteopbrengsten

Maand     Doel/ Bedrag via Collectes/ Bedrag met Uplift

Augustus Cocon/ 609,53 /2.500,00
                KiA Egypte /626,50/ 1.900,00
                Hoop/ 605,98 /1.850,00
                Voedselbank/651,03 /2.650,00
September PAX /247,60/ 1.150,00
                KiA Pakistan/ 757,50 /2.050,00
               Exodus /112,50 /350,00
               Amnesty-International/ 247,50 /750,00
TOTAAL 1.365,00/ 4.300,00

Alle gevers, hartelijk dank, namens
College van Diakenen van de PGB