Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie - 7 2022

11-09 Exodus

Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren. Met een intensief begeleidingsprogramma krijgen (ex-)gedetineerden de kans om in een Exodushuis of thuis te werken aan een succesvolle re-integratie en een zinvolle toekomst. 

18-09 Pax

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand.

Vrede is geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. PAX gaat voorop in de strijd voor vrede en gelooft dat de toekomst begint met een sterke democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen om conflict te voorkomen. 

25-09  Amnesty International

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijdt tegen onrecht. In meer dan 150 landen wordt actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Dit werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Zie ook de “schrijfactie” elders in Onderweg.

02-10 |Stichting Child

Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil Stichting Child in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord-Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.  

09-10 Voedselbank

Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten uitdelen aan haar cliënten. Ondanks de corona- crisis en de daardoor ontstane problemen wordt hard gewerkt om deze groep met financiële problemen van een wekelijks voedselpakket te blijven voorzien. De aanvoer van voedsel is onzeker en de voorraden beginnen te slinken. Daarom zijn donaties meer dan welkom. 

16-10 Kerk in Actie/Indonesië

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun

Producten en zorgt zodoende voor een beter inkomen voor Javaanse boeren. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. 

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE

  Juni 2022:

 

collecte plus donaties

met uplift

Kia Zending (Zuid Afrika)

284,50

600,00

Hospice Kajan

177,00

550,00

Exodus

165,00

500,00

Stichting Epafras

160,00

500,00

TOTAAL

785,50

2150,00

 

 

 

 Juli 2022 

 

collecte plus donaties

met uplift

Stap Verder

173,00

550,00

KiA India

198,00

400,00

St. Child

142.15

450,00

Hospice Kajan

204,60

850,00

St. Vrolijkheid

120,50

400,00

TOTAAL

838,25

2’650,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma

Penningmeester diaconie