Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie - 6 2022

COLLECTEROOSTER

17-07 Stichting Child
Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De stichting wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaroregio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen.

24-07 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. De stichting verleent praktische hulp en geeft taallessen. Er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen.

31-07 Hospice Kajan
Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan in Hilversum. Hier staat sinds 2001 de bewoner centraal, met al zijn of haar wensen. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Zij ondersteunen de zorgverleners. 

07-08 De Cocon
In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar
bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet
of voor een gezellig praatje. Ook voor het medisch spreekuur kan men in het dienstencentrum terecht.
 

14-08 Kerk in Actie/Egypte
Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: ‘Veranderen kan’.
 

21-08 Stichting De Hoop
Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische
problemen of verslavingsproblemen. Stichting De Hoop werkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen belangrijk kunnen zijn bij het herstel van een cliënt.
 

28-08 Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten met voedselpakketten èn door hen te helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. 

04-09 Kerk in actie/|Myanmar
Van de 54 miljoen inwoners van Myanmar heeft 4,6 procent een beperking. Gezinnen waarin een kind of volwassene een beperking heeft, hebben vaak te maken met extra (medische) kosten en minder inkomen. Deze families zijn daarom extra kwetsbaar. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

11-09 Exodus

18-09 Amnesty International
Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijdt tegen onrecht. In meer dan 150 landen wordt actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Dit werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Zie ook de “schrijfactie” elders in Onderweg.
 

Het college van Diakenen van de PGB

 

 

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE

 Mei 2022

collecte plus donaties

met uplift

40-dagen aktie

1904,00

7650,00

Hospice Huizen

207,00

850,00

Stichting de Vrolijkheid

302,80

950,00

Kerk in actie/Libanon

271,90

550,00

Stichting De Hoop

221,90

700,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma

Penningmeester diaconie