Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie - 5 2022

Collecterooster Blaricum

19-06 Exodus
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren. Een van de projecten beoogt behoud of herstel van de vader-kind relatie en het versterken van andere sociale contacten. Uit onderzoek is gebleken dat een positief sociaal netwerk een beschermende factor is voor alle betrokkenen.

26-06 Epafras
Epafras steunt Nederlanders die vastzitten in buitenlandse gevangenissen. Medewerkers van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop, hun levens. Ook praktische hulp wordt geboden, zoals het geven van medicijnen of bellen naar familieleden.


03-07 Kerk in Actie – India
In India worden duizenden kasteloze Dalit kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie biedt Kerk in Actie kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Ook besteedt de organisatie veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie.


10-07 Stichting De Vrolijkheid
Stichting De Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Er worden workshops georganiseerd voor muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, film of fotografie.


College van Diakenen van de PGB

 

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE

Maart/April 2022

 

collecte plus donaties

met uplift

40-dagen aktie

1904,00

7650,00

Hospice Huizen

207,00

850,00

Stichting de Vrolijkheid

302,80

950,00

Kerk in actie/Libanon

271,90

550,00

Stichting De Hoop

221,90

700,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma

Penningmeester diaconie