Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diakenen vanaf september 2020

Collecterooster vanaf oktober:

25-10 C’est la Vie-Huis
Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je samen met je naasten een enorme klap te verwerken. Verslagenheid, onzekerheid, boosheid, angst. Je perspectief voor de toekomst wordt je ontnomen. Met het C‘est la Vie-Huis sta je er niet alleen voor. Daar wordt ook ondersteuning geboden in de laatste fase van het leven.

01-11 Kerk in Actie: Papua
De lokale kerkgemeenschappen op Papua, met name de vrouwen daarvan, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. KIA ondersteunt die vrouwen in het vormen van een netwerk. Ook krijgen ze les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.

08-11 Hospice Huizen
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners – bijna zoals thuis.

15-11 De Cocon
In de Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of voor een gezellig praatje. Ook voor het medisch spreekuur kan men in het dienstencentrum terecht.

Collecteverantwoording vanaf september:

September 2020
door diaconie verhoogd naar:

KIA Ghana € 127,50 € 300,-
Exodus € 117,30 € 400,-
Inloophuis Wording € 194,00 € 600,-
Pax € 92,55 € 300,-
De diaconale actie op de startzondag heeft € 392,- opgebracht. Samen met de € 500,- van de diaconie is een bedrag ad € 892,- overgemaakt als bijdrage voor de aanschaf van een duofiets voor het tehuis De Bolder in Huizen.

Alle gevers hartelijk dank!

College van Diakenen van de PGB