Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diakenen in juli, augustus en september 2019

COLLECTEROOSTER 

08-09 Exodus

Exodus biedt perspectief aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Met vrijwilligers wordt gewerkt aan een veilige samenleving waarin herstel mogelijk is. Er worden groepsactiviteiten geboden tijdens de detentie en aan (ex-)gedetineerden worden verschillende mogelijkheden geboden om werkervaring op te doen onder professionele begeleiding.  

15-09 Kerk in Actie: Bouw de kerk in Syrië weer op

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist maar ook zijn meer dan 12 miljoen mensen van huis en haard verdreven. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is de kerk daarbij belangrijker dan hun eigen huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie wil meehelpen om de kerk in Syrië weer op te bouwen. 

23-09 PAX

Iedere nieuwe generatie heeft het recht om op te groeien in vrijheid, vrede en rechtvaardigheid. Voor de Nederlandse naoorlogse generatie is opgroeien in vrede de normaalste zaak. Toch worden wereldwijd zo’n 60 conflicten uitgevochten. Grote oorlogen maar ook kleine geschillen die de samenleving ontwrichten en veel leed aanrichten onder de burgerbevolking. De bescherming van burgers staat centraal in het werk van PAX. Op veel plekken in de wereld waar geweld en wantrouwen heerst, steunt PAX lokale initiatieven die de dialoog op gang brengen en verschillende groepen mensen met elkaar in contact brengen. 

29-09     Voedselbank

Ondanks dat het goed gaat met de economie zijn nog steeds mensen afhankelijk van de Voedselbank. De Voedselbank steunt deze mensen in nood door hen gedurende drie maanden één keer per week kosteloos een voedselpakket ter beschikking te stellen ter aanvulling op hun krappe budget. Twee keer per jaar houden we een inzameling van producten, daarnaast verdient de voedselbank ook onze financiële steun. 

06-10 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak (‘shelter’) verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

13-10 Kerk in actie/Werelddiaconaat

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Juli 2019 

07-07 Stichting Epafras                                                     € 128,40                      

14-07 Vrienden van Torenhof                                           € 118,65

21-07 Stichting Child                                                        € 131,91

28-07 Vluchtelingenwerk West- en Midden Nederland   €   83,70 

Alle gevers hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel