Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

COLLECTEROOSTER 

05-04 40-dagen Aktie BEL 

12-04 Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid organiseert al sinds 1999 kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In de workshops van de Vrolijkheid kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. Zo wordt Vrolijkheid gebracht naar de asielzoekerscentra. 

19-04 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

26-04 Hospice Huizen

De gasten in het hospice worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele hulpverleners. Er is aandacht voor dagelijkse zorg, maar ook aanvullende zorg, voor zomaar een praatje of een goed gesprek. Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven. 

03-05 Kerk in actie: Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria

In het noordoosten en midden van Nigeria lijdt de bevolking onder het geweld van Boko Haram en andere criminele nomaden-groepen die roven en moorden en hele dorpen platbranden. De Nigeriaanse Raad van Kerken leert vrijwilligers groepstherapie te geven om slachtoffers te helpen hun trauma’s te verwerken. 

10-05 Viore

Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Waar ze verhalen en ervaringen kunnen delen en verwerken en waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan een ieders persoonlijke situatie. Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen en is er een contactgroep voor nabestaanden. 

17-05 Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB).  Er wordt taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. Maar ook praktische hulp zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Februari en maart 2020 

02-02 Werelddiakonaat: Oeganda                  € 141,61

09-02 C’est la Vie                                           €  51,40

16-02 Hospice Kajan                                      € 133,55

23-02 Epafras                                                  € 121,75

01-03 40-dagen aktie BEL                              € 201,85 

08-03 40 dagen aktie BEL                              € 104,99

Allen hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER 

Vanaf 1 maart 2020 tot en met 5 april 2020 collecteert de diaconie van de dorpskerk in Blaricum voor de projecten van de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes. Informatie over projecten vindt u in de Onderweg en elders op deze website. 

COLECTEVERANTWOORDING

Over de maand januari 2020

05-01 Stap verder                                                         €  116,15

12-01 Viore                                                                  €  110,25

26-01 Pax                                                                     €  113,50 

Allen hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

26-01 Pax 

Iedere nieuwe generatie heeft het recht om op te groeien in vrijheid, vrede en rechtvaardigheid, en PAX zet zich daar onvermoeibaar voor in, samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achtergrond. PAX kan niet zonder onze steun. 

02-02 Werelddiakonaat: Oeganda

In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. 

09-02 Cést la Vie huis

De visie van het C’est la Vie huis is dat ieder mens het recht heeft om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te nemen van het leven. Naast hospicezorg is er ook ruimte voor respijtzorg om zo mantelzorgers te ontlasten.

De vergoeding door de zorgverzekeraars en de eigen bijdrage die gasten betalen zijn niet voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Denk aan kosten voor kennisontwikkeling van de vrijwilligers. Ook zijn er mensen die hulp nodig hebben, maar niet draagkrachtig genoeg zijn om bijvoorbeeld de eigen bijdrage te kunnen betalen.

16-02 Hospice Kajan

Hospice Kajan is een high-care hospice, met een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Het hospice geeft de bewoners de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte hebben. Respect is het uitgangspunt. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Dit houdt in dat zij de zorgverleners ondersteunen, bewoners helpen met het eten, praten en vooral veel en goed luisteren. Steun en begeleiding die elders in de gezondheidszorg soms in de verdrukking komt, wordt hier geboden. Niet alle kosten worden vergoed door de zorgverzekeringen. 

23-02 Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten.

De mensen van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ook praktische hulp wordt geboden, zoals het geven van medicijnen of bellen naar familieleden omdat er geen geld is om zelf te bellen. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Ook begeleiden ze steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten. 

01-03 40 dagen-actie BEL start 

COLECTEVERANTWOORDING

Over de maand december 2019

01-12 Exodus                                                               €  102,55

08-12 Vluchtelingenwerk                                             €  165,40

15-12  Voedselbank                                                      €  108,20 

22-12  Inloophuis Wording                                          €   128,15

24-12 Kinderen in de Knel                                           €  635,90

25-12 Kinderen in de Knel                                           €  319,03

30-12 Amnesty International                                        € 123,35

31-12 Kinderen in de Knel                                           €  113,50 

Allen hartelijk dank!

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

Diaconale vakantieweken vanuit Noord-Holland in Nieuw Hydepark te Doorn...
Al vele tientallen jaren werden vakantieweken voor minder valide mensen georganiseerd in het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Sinds 2017 organiseert men deze vakantieweken in Nieuw Hydepark in Doorn. Voor deze weken worden mensen uitgenodigd die fysiek mindervalide zijn of door omstandigheden
moeilijk met reguliere vakantiearrangementen mee kunnen. Alle faciliteiten zijn aanwezig.

De organisatie is in handen van Stichting Holy Days en Protestantse Stichting Zorg Vakanties.

Een week vindt plaats in augustus, de andere in oktober. Meer informatie vindt u op www.stichtingholydays.nl of www.pszv.nl.

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht. Het is mogelijk hiervoor gegadigden op te geven. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou komen maar waar diaconale ondersteuning nodig is? Meldt u zich dan aan bij de Diaconie van onze Gemeente. Dit kan per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij gaan graag met u samen bekijken waar wij kunnen ondersteuning kunnen bieden.

Annette Horsman

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.