Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Voor zover nog niet in het nieuwe jaar in den lijve ontmoet, wil ik iedereen een gezegend 2023 toewensen. Ik weet dat er mensen zijn die zozeer onder de indruk zijn van onopgeloste problemen, dat ze zich geblokkeerd voelen om de toekomst onbevangen tegemoet te treden. Ik herken dat wel. Met name de grootschaligheid van processen, kan je een gevoel van machteloosheid geven. Ondertussen, laten we beseffen dat het gevoel onder druk te staan niet nieuw is. Door de eeuwen heen hebben mensen geleden ten gevolge van rampen, oorlogen, epidemieën, onderdrukking en dwingelandij. Ook op microschaal is er een wet van behoud van ellende, waarop de enige waardevolle reactie is: De moed niet verliezen en elkaar helpen waar mogelijk. Tegelijkertijd mogen wij genieten van de mooie dingen in het leven, de veerkracht van de natuur en de hartelijkheid van liefdevolle ontmoetingen. Er is schoonheid, ook al is er ook gevaar. Laten we leven, als een vioolspeler op het dak. 

Kerkbalans 2023

Denkt u in januari aan de Kerkbalans? Dat is de nationaal aangestuurde actie ter ondersteuning van de lokale kerken. Door bij te dragen helpt u concreet om de Dorpskerk in stand te houden. Dan gaat het niet alleen om de kerkdiensten. De Dorpskerk is zoveel meer. Het is een gastvrije plaats om te vieren, te gedenken en te geloven. Hier worden mensen uitgezonden om anderen nabij te zijn in voor- en tegenspoed. Pastorale zorg is een belangrijke kerntaak. Gastvrijheid staat voorop. Maar de kerk is ook een huiskamer voor het dorp, om even op adem te komen. ‘Kom allen bij mij,’ zegt Jezus. ‘Ik zal jullie rust geven.’ (Matteüs 11,28) Ons jaarthema 2022/2023 is: Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk. 

Reis naar Israël en Palestina

Zoals eerder aangekondigd hoopt ds. Zeilstra in de periode 29 mei – 8 juni 2023 een reis naar Israël te leiden. Tot nu toe heeft zich een twintigtal mensen voorlopig aangemeld. Er is nog plaats. Hebt u interesse? Geeft u zich voorlopig vrijblijvend op bij ds. Zeilstra: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Leerhuis Keltische Spiritualiteit

Wat betreft het leerhuis Keltische Spiritualiteit is bij verschijning van dit blad de eerste bijeenkomst al geweest. Maar u kunt zich nog aansluiten. De bijeenkomsten vinden plaats in Het Achterom op 17 en 31 januari, 14 februari, 7 maart en 21 maart. Voor een reader met teksten wordt gezorgd. Meldt u zich aan bij ds. Jurjen Zeilstra (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

Tiener gespreksgroep

De tienergespreksgroep van de Dorpskerk komt eens in de maand bijeen op maandagavond, 19.30-20.30 uur. De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is op 30 januari op de studeerkamer, Lindenheuvel 6, Hilversum. We bespreken van alles en nog wat, actueel, over de bijbel, kunst, geschiedenis en cultuur. Meld je aan bij ds. Jurjen Zeilstra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Groothuisbezoeken 2023

Leden van de Dorpskerk zijn de komende maanden hartelijk welkom om in hun eigen wijk op een van de onderstaande avonden een groothuisbezoek bij te wonen. In iedere wijk worden uitnodigingen verspreid. Op zo’n avond, gezellig bij iemand thuis in de huiskamer, zal ds. Jurjen Zeilstra kort een actueel onderwerp inleiden. Het accent ligt op ontmoeting. De wijkindeling staat in de jaargids op de pagina’s 26-30. U bent hartelijk welkom!
Meldt u zich aan bij uw eigen wijkouderling. De data zijn de volgende. Voor wijk 1 (Wil Vooijs): 7 februari; wijk 2 (Anne-Marie de Fouw): 21 maart; wijk 3 (Aliëtte van de Wal): 19 april en voor wijk 4 (Jantien Oldenziel): 11 mei. Save the date!
 

Blaricum aan Tafel: Stevige Kost

In het kader van ons jaarthema willen we nu ook graag letterlijk met elkaar aan tafel gaan en elkaar ontmoeten bij een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. De eerste twee maaltijden staan gepland op dinsdag 24 januari en 21 februari en vinden plaats in de consistoriekamer van de kerk. Inloop vanaf 17.30 uur, aan tafel om 18.00 uur. De maaltijden worden afgerond met koffie tegen 20.00 uur. Niets verplicht, maar er ligt naast het bord een boeiende gespreksvraag op tafel: Stevige Kost dus. Aanmelden bij Wil Vooijs: 06-38339036 of: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..                                                           
Jurjen Zeilstra

In het programma ‘Tekst en muziek in de Dorpskerk’ 2022/2023 is op zondagmiddag 29 januari de beurt aan het Cuypersensemble uit Hilversum.

Het thema is: Levensdans. Het programma duurt bij elkaar ongeveer anderhalf uur. Gespeeld worden onder andere stukken van Corelli, Holst, Bach en Brahms. Jurjen Zeilstra en leden van het ensemble dragen daarbij gedichten voor. Het Cuypers Ensemble is een jeugdstrijkorkest met leden tussen de 10 en de 17 jaar. Kwaliteit én plezier staan hoog in het vaandel. Het ensemble staat onder leiding van Liora Ish-Hurwitz en heeft als thuisbasis het Muziek Centrum van de Omroep te Hilversum. Na afloop is er iets te drinken bij de nadere ontmoeting. 

Tijd: zondag 29 januari, 15.00 uur.

Plaats: Dorpskerk, Torenlaan 16.

Entree: vrij toegang, met een deurcollecte.

Met een groep tieners wordt in december een nieuwe groep gestart die eens in de maand bijeen komt op mijn studeerkamer. Dat is op maandagavond, 19.30-20.30 uur. We hopen op boeiende gesprekken en van tijd tot tijd een excursie of een andere interessante activiteit. Mochten er nog tieners zijn die zich willen aansluiten, jullie zijn van harte welkom! 

Het is voor het eerst sinds lang dat er weer vrijmoedig mag worden uitgenodigd om kerstvieringen bij te wonen. Immers, de afgelopen jaren mocht bij elkaar komen in groepen en zingen slechts mondjesmaat. Een paar keer stond ik alleen te zingen en dat valt altijd tegen. Geniet ervan elkaar in vrijheid te ontmoeten.

Ik ben me ervan bewust dat er juist rond deze dagen ook momenten zijn van eenzaamheid. Weet u zich echter ook dan verbonden in die lichtkring waarvan het Koninkrijk van God de bijbelse belofte concreet gestalte wil geven.

Ik wil iedereen gezegende feestdagen wensen en een nieuw jaar 2023 waarin het goede dat God geeft herkenbaar is in een glans op uw leven. 

Jurjen Zeilstra

Reis naar Israël, ongeveer 29 mei – 8 juni 2023

Hebt u interesse in een reis naar Israël en Palestina met ds. Jurjen Zeilstra? We zijn in overleg met het reisbureau Promised Land om in de periode na Pinksteren 2023 een reis te organiseren. Er wordt bewust op gelet dat deze reis zowel voor mensen die al eerder in Israël waren als voor mensen die voor het eerst gaan interessant zal worden. Als doelgroep denken we vooral aan leden van de Dorpskerk, maar ook leden van de RK-parochie St Vitus en leden van de Ontmoetingskerk en andere belangstellenden zijn welkom.

Geeft u zich voorlopig vrijblijvend op bij ds. Zeilstra. In januari wordt een definitieve deelnemerslijst vastgesteld. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Leerhuis Keltische Spiritualiteit

In het oude Ierland, Schotland, Wales en Bretagne vinden we sporen van het Keltische spiritualiteit die christelijk kunnen zijn, maar ook nog oudere wortels hebben. Toen het christendom kwam (niet vanuit Rome), heeft dit hiervan niet alleen losse elementen, maar ook een bepaalde bestaande intensiteit in zich opgenomen. In de onmiddellijke nabijheid van, wat genoemd is, ‘the green desert’ bouwden kluizenaars en kloosterlingen hun onderkomen, richtten hun ‘high crosses’ op en illustreerden zij hun magnifieke manuscripten. We gaan teksten lezen, liederen beluisteren, gebeden horen en kijken naar prachtige documentaires. De bijeenkomsten vinden plaats, van 10.00 tot 12.00 uur, in Het Achterom op 17 en 31 januari, 14 februari, (voorjaarsvakantie) 7 maart en 21 maart. Voor een reader met teksten wordt gezorgd. Meldt u zich aan bij ds. Jurjen Zeilstra (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

Aan Tafel in de Dorpskerk

Op 24 januari 2023 gaan we letterlijk aan tafel in de Dorpskerk, een gezellige activiteit gericht op onderlinge ontmoeting. Meldt u zich aan voor een ‘eenvoudig, doch voedzaam maal’ bij Wil Vooijs, E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-38339036.

 Jurjen Zeilstra

Zoals elk openbaar toegankelijk gebouw heeft ook onze kerk een zgn. calamiteitenprotocol, waarin het handelen in noodgevallen staat omschreven. Dit protocol is recent vernieuwd.

Rolstoel cadeau

In het kader van die vernieuwing nam kerkrentmeester Jan den Dunnen op 28 november een spiksplinternieuwe rolstoel in ontvangst, die door Medipoint aan de Dorpskerk cadeau is gedaan. Een cadeau dat met heel veel dank is ontvangen.


AED

Wanneer u/jij in het bezit bent van een geldig AED-certificaat of EHBO-diploma en regelmatig de Dorpskerk bezoekt, en deel wilt uitmaken van ons AED-team, dan graag aanmelden  bij Jan van Vembde, 035-5254819.