Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

-     Vanuit een lege Ontmoetingskerk (Laren/PGLE) verzorgt ds. Job de Bruijn op de komende zondagochtenden (10.00 uur) een meditatief moment, met stilte, gebed, overdenking, muziek en gebeden.
Dit geldt ook voor Witte Donderdag 9 en Goede Vrijdag 10 april.

U kunt via de Kerkomroep afstemmen op de Onmoetingskerk:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21739 of via de Kerkomroep App.
Op de home-page van PGLE, is hierover meer informatie te vinden.

-       Onze interim-predikant ds. Cees Hendriks zal op de komende zondagen 22 en 29 maart vanuit de Nieuwe Kerk in Ede (09.30 uur) een viering leiden met muziek en een korte overweging (website).

Ook deze zullen online te beluisteren zijn, via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1904-Nieuwe-Kerk-Ede.

-       De Nieuwsbrieven van de Dorpskerk Blaricum kunt u lezen door die aan te klikken: (121 maart(2) 28 maart; (3) 3 april

 Met school... meer toekomst

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes voert al meer dan 40 
jaar tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten. Met uw steun zijn er vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd.

Voor 2020 vragen wij uw steun voor de realisatie van een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw in Nepal onder het motto: Met school... meer toekomst.

Zoals afgelopen jaar al gemeld, zijn wij in contact gekomen met de eind 2018 opgerichte stichting Ton Memorial School Sailung. Deze stichting draagt de naam van de in 2018 in Nepal overleden Ton van den Brink uit Laren. Ton heeft zich de jaren daarvoor ingezet voor verbetering van het onderwijs in Sailung. Sailung ligt in het oosten van Nepal, aan de voet van het Himalaya-gebergte. Over het algemeen is het leven hier redelijk goed door de landbouw, veeteelt en bosbouw die hier mogelijk zijn. Het onderwijs is echter van een zeer laag niveau. De ongeletterdheid is groot en veel kinderen krijgen geen onderwijs. De contactpersoon van Ton in Sailung, Krishna Shresta, heeft zelf door sponsoring in Kathmandu kunnen studeren. Na het behalen van zijn Master Sociale Wetenschappen is hij naar zijn geboortedorp Sailung teruggekeerd, om samen met zijn vrouw Shanti een schooltje te starten. Eerst aan huis en later in een eenvoudig schoolgebouwtje, wat deels mogelijk werd gemaakt door de fondsenwerving van Ton vanuit Nederland en deels met lokale ondersteuning.

Dit schoolgebouwtje telt slechts 4 “lokalen”, waardoor het aantal leerlingen wordt beperkt tot 47. De vraag naar goed onderwijs in de regio is echter groot. Het schooltje is opgebouwd uit boomstammen en golfplaten. De vloer bestaat uit aangestampte kleigrond, er zijn geen ramen en de wind waait er door de spleten. Het sanitair bestaat uit een gammel bouwwerkje met daarin 2 kinder-hurktoiletjes die afvoeren naar een achter het gebouwtje gegraven gat. In de winter is het enorm koud en de sneeuw waait er naar binnen, in de zomer daarentegen is het er heel heet. Er is behoefte aan meer lokalen, beter sanitair, een keukentje, meer leraren en een lerarenverblijf. Dit laatste in verband met de afstand tot en de moeizame reis van en naar de stad. Er is al heel wat voorwerk verzet het afgelopen jaar. De door de lokale autoriteiten beschikbaar gestelde grond is geëgaliseerd en de bouwtekeningen zijn klaar. Het afgelopen najaar heeft een vrijwilliger van de stichting, de uit Blaricum afkomstige Jan Post, de bouwlocatie bezocht en onder meer bij een drietal bouwbedrijven in Kathmandu offertes aangevraagd. Citaat van Jan: “Ik heb zeer veel gereisd maar dit was wel de meest enerverende trip ooit.”

Verder willen wij ook graag het lopende project van Pater van Wegen steunen: Zonnepanelen voor het “Koshuis” en de school in Friersdale om zo minder afhankelijk te zijn van de stroomvoorziening, die in Zuid-Afrika vaak (eigenlijk bijna dagelijks) uitvalt. Daarnaast rekent de Stichting Caring Unites in Nepal nog op ons voor het schoolgeld voor twee leerlingen, de zoontjes van moeder Samitha Bhujel, die door de aardbeving haar man heeft verloren.

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle  door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?

Vele jaren lang heeft Henk Aertsen een grote rol gespeeld als hoofdredacteur van Onderweg, het gezamenlijke blad van de Protestantse Gemeente Blaricum en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.
Kort geleden heeft hij te kennen gegeven dat hij wil stoppen met zijn werkzaamheden bij Onderweg. Dat besluit valt hem niet gemakkelijk. Gezondheidsredenen spelen daarbij een rol. Het werk werd bij tijd en wijle te belastend.
Henk heeft zijn werk met grote trouw en deskundigheid gedaan. Hij was zeer betrokken bij de inhoud van het blad. Talloze bijdragen verschenen van zijn hand. Om enkele dingen te noemen: te denken is aan zijn beschrijvingen van miniaturen bij de kerkelijke feestdagen, zijn interviews met mensen in en rond de kerk, zijn lezenswaardige artikelen van de afgelopen maanden over liederen.
Henk vulde het blad en hij vulde aan wat daaraan ontbrak. In de loop van jaren heeft hij samengewerkt met velen: met redacteuren en correctoren, met scribenten en drukkers, met gemeenteleden en kerkenraadsleden. Gaandeweg heeft hij ook ervaren dat er steeds meer taken naar hem toe kwamen. De redactie werd kleiner en dat betekende steevast voor hem meer werk en meer belasting. Het werken aan dit blad heeft Henk met hart en ziel gedaan. Hij heeft verantwoordelijkheid gedragen ook op die momenten waarop het er op aan kwam, in periodes waarin mensen elkaar konden vinden en in tijden van vervreemding en afstand.
We zijn blij dat hij toegezegd heeft om ook in de toekomst inhoudelijke bijdragen te leveren aan dit blad. Als hoofdredacteur zal hij opgevolgd worden door iemand anders. We zijn druk bezig om de redactie aan te vullen en om de nodige werkzaamheden goed te verdelen, zodat het blad in de komende tijd zal kunnen blijven verschijnen.

We zijn Henk van harte dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan en we wensen hem en allen die hem lief zijn heil en zegen voor de toekomst toe.

J.G. de Bruijn

Het zijn rare onzekere tijden. Ik hoopte zo dat we de volledige Pasen met aandacht en vreugde zouden kunnen vormgeven. Maar dat gaat helemaal niet meer lukken, dit jaar. Ik probeer nu maar in een paar zinnen aan te geven wat we gedaan zouden hebben.
Misschien helpt het ons om Pasen voor onszelf, thuis, toch een beetje ‘body’ te geven’.

Op donderdag zullen we in de Geest aanwezig zijn bij de laatste Pesachviering die onze Heer en de leerlingen samen vieren.
De gedachtenis van de uittocht en de bevrijding uit slavernij. Heel passend kunnen we ons daar aan de alternatieve lezingen van het oecumenisch leesrooster houden en lezen dan Exodus 12,1-28.Natuurlijk lezen we ook over de voetwassing in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 13,1-15. Op die manier verbinden we drie, in ons geloof, historische kernmomenten: de uittocht en bevrijding zelf, de gedachtenis en vervulling van dat moment door Jezus en zijn leerlingen en onze eigen gedachtenis en aanwezigheid in die eerdere momenten. Omdat letterlijk kracht bij te zetten zullen we ons in de maaltijd met brood en wijn Jezus eigen maken. Zo kunnen we met Hem en elkaar één lichaam maken en getroost en bezield raken.

Op vrijdagavond gedenken we de bittere gang van Christus naar en in de dood. Zo dapper om zichzelf niet te verloochenen en de uiterste consequentie van zijn zijn te accepteren. Door zijn dood een mens gebleken uit een stuk. Een mens zoals God een mens heeft gedacht. Zo’n mens kan dus bestaan, Jezus heeft het bewezen. Met dat bewijs is de mensensoort niet afgeschreven. Er mag en kan nog iets van ons worden verwacht. We lezen de tragische geschiedenis in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 18,1-19,42. En aanvullend uit Exodus 12,29-42, het voorspel van de dood van Egypte’s eerstgeborenen. Blijkbaar voorwaarde om het volk Israël te bevrijden. Geen preek vanavond, wel muzikale begeleiding van Peter den Ouden. We verlaten de kerk in donker en stilte.

Op Paasmorgen, als de opstanding heeft plaatsgevonden, lezen we Exodus 14,9-14. Dat is door het water gaan en daardoor levenskansen krijgen, opnieuw geboren worden. Verder lezen we Johannes 20,1-18.

Natuurlijk staat dit allemaal in het licht van ‘opstanding uit de dood’. En dan gaat het er niet echt om dat we een natuurkunde- of biologieles volgen. Het gaat erom dat wij christenen blijven geloven in de onmogelijke mogelijkheid. In ons bestaan is niets absoluter dan de dood. Daarop/daarvan terugkomen lijkt onmogelijk. Dat is dus het beste voorbeeld! En toch is er zoiets als opstanding, de onmogelijke mogelijkheid! Van daar-uit leven en je daarover verheugen, daar kan geen coronavirus tegenop.

Met een hartelijke groet,
Petra Barnard

Hoe bijzonder was het voor mij, om als koster van het prachtige idyllische Dorpskerkje van Blaricum, in dit zelfde kerkje onlangs op de 27ste december met Marijke van Schaik in het huwelijk te mogen treden.

De kerst net voorbij maar de kerk nog prachtig versierd, begeleid door een orgelconcert van onze huisorganiste Hendrika Veerman en het gospelkoor The New Gospel Sensation voor de verdere muzikale ondersteuning en u voelt het al, het was een dag met een gouden randje.

Samen met een kerk vol lieve familie en vrienden die ons ons nieuw gevonden geluk zo enorm gunnen en een zeer invoelende BABS hebben wij een plechtigheid gehad om nooit meer te vergeten. En hoe goed komt dit prachtige kerkje tot zijn recht tijdens huwelijksplechtigheden zoals d e onze, maar ook bij het groeiend aantal rouwdiensten die ik mag verzorgen.

Voor mij/ons is het nieuwe jaar met ons huwelijk goed begonnen, ik wens u ook allemaal een zeer goed nieuwjaar toe met wie weet, mocht u het kunnen gebruiken, nieuw te vinden geluk.

Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele ontvangen felicitaties en graag weer tot zondag.

Vriendelijke groet,
Rob Hoogendoorn