Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Hierboven de Kerstagenda,  alleen geldig voor de Blaricumse Dorpskerk!!

Hieronder, als u op plaatje klikt, de hele Kerstfolder!


Ook dit jaar wordt er weer een kerstdiner gehouden. Het diner is voor alle Blaricummers.

Dit diner is op woensdag 12 december en donderdag 13 december 2018.

Evenals vorig jaar in een verwarmde tent bij gebouw Achterom 1 achter de kerk.
Dit drie gangen diner kost € 25,-  inclusief drank. U wordt ontvangen met een welkomstdrankje.

U kunt zich (bij voorkeur) online aanmelden op de Dorpskerk-website www.dorpskerkblaricum.nl.

Er liggen ook aanmeldingsformulieren in de Voorhof. Meld u snel aan, de ruimte is beperkt!

Waarom gedenken protestanten hun gestorvenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, en niet op Allerzielen- zoals de katholieke traditie? 

Van oorsprong is Allerzielen (2 november) voor de katholieken een dag van gebed voor alle mensen die heengingen, maar nog niet in de hemel zijn beland; bijvoorbeeld vanwege zonden die nog dienen te worden vergeven (‘loutering’). Door te bidden en andere rituelen te volbrengen (denk aan het aansteken van kaarsen, het meelopen in processies, het bezoeken van graven) ‘bemiddelen’ de levenden als het ware voor de gestorvenen bij de toetreding tot het paradijs.

Dit voorportaal voor het paradijs wordt door de katholieke kerk ‘het vagevuur’ genoemd. Let wel: dat is dus heel iets anders, dan de straf voor de gedoemden! 

De protestantse kerk kent geen vagevuur, dus ook geen Allerzielen. 

Maar het gedenken van gestorven geliefden is iets van alle tijden en alle mensen.

Niet zo lang geleden herdacht men in de protestantse kerk nog vaak haar gestorvenen op Oudejaars-avond. inmiddels is dat verplaatst naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat is echter geen wet van Meden en Perzen: het staat een kerkgemeente vrij hierin eigen keuzes te maken.

De landelijke trend is dat 2 november –ook buiten kerkelijke kringen- wordt gezien als een mooi vast moment om gestorven familieleden of vrienden te herdenken. In die trend wordt niet meer gerept over vagevuur of loutering, maar het aansteken van kaarsen en het bezoeken van graven is een mooie traditie gebleken om te gedenken.

De Dorpskerk haakt al enkele jaren in op deze trend, door haar deuren en de begraafplaats op 2 november voor een ieder open te stellen.

 

Ook dit jaar is er een VOLKSKERSTZANG en deze is op zaterdagavond 15 december om 20.00 uur.

Naast de traditionele kerstliederen welke als samenzang gezongen worden, zijn er ook twee koren t.w. DE URKER VOICES met Willemijn de Munnik - sopraan, en het UTRECHTS BYZANTIJNS KOOR o.l.v. dirigent Iryna Gorvanko.

De Urker Voices en de samenzang staan o.l.v. dirigent Bert Moll. Het orgel wordt bespeeld door organist Wybe Kooijmans. De toegang is vrij. Locatie: uiteraard onze Dorpskerk

Ruim een week geleden is de kerkenraad bijeen geweest en de komende week zal dat  dit jaar voor de laatste maal nog een keer gebeuren. Twee vergaderingen dicht op elkaar, waarin het veelal ontbreken van de groep 30-40 jarigen in onze Dorpskerk ter tafel ligt.

Er is de laatste weken veel gaande over de constatering van het CBS dat meer dan de helft van de Nederlander niet meer religieus is. Dit is goed zichtbaar in de krimpende betrokkenheid bij de traditionele kerken. Ook in de Dorpskerk. 

Tegelijkertijd is uit allerlei commentaren op te maken dat dit niet betekent of hoeft te betekenen dat de Nederlander minder religieus is. Er is een geconstateerde behoefte aan bezinning, zingeving, spiritualiteit e.d. maar dan vooral (en bij voorkeur?) buiten de kerken.

Kunnen we die groep bereiken en vooral, hoe? Dat zijn de vragen waarop de  kerkenraad een antwoord probeert te vinden.

Natuurlijk kijken we ook vooruit naar Advent en Kerst en de komende activiteiten. De voorbereidingen voor de  Volkskerkstzang, het Familiekerstfeest en het Blaricums Kerstdiner zijn, zoals u in deze Onderweg kunt lezen,  in volle gang.

Bram Veerman