Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Na het zelfgekozen vertrek van ds. Marnix van der Sijs is onder de gemeenteleden onrust en teleurstelling ontstaan. Zoals op de START-zondag is toegezegd zijn alle gemeenteleden per brief uitgenodigd voor de gemeenteavond op 28 november. De kerkenraad heeft na beraad met de Classis ervoor gekozen de hulp van een ‘interim-predikant’ in te roepen, opgeleid door de PKN voor conflict-/ crisisbeheersing.
Ds. Cees Hendriks 
presenteerde zich op de gemeenteavond en verklaarde zijn opdracht. De ontstane situatie is ingewikkeld en wat kunnen we ervan leren, te beginnen met zelfreflectie.
Hij gaat de kerkenraad ondersteunen en adviseren over ‘hoe nu verder’ en een toekomstplan maken. Hoe zijn we kerk en hoe gemeente, welke ontwikkelingen zijn er? Thans zijn er alleen verliezers; wat kunnen we ander doen om een dergelijke situatie te voorkomen.Aan beroepingswerk zijn we nog niet toe; wát zou er dan anders moeten gaan dan de vorige drie keer.
Op de vele vragen over ‘wat is er nou gebeurd’ kon niet diep ingegaan worden, dit om personen niet te beschadigen. Het is niet één oorzaak, meer een opeenstapeling van uiteenlopende verwachtingen. Eerdere pogingen met professionele mediation hebben de kerkenraad ook niet verder geholpen. Er werden verschillende toekomstverwachtingen uitgesproken; over hoe betrek je jongeren (jonge gezinnen) meer bij de gemeente/eredienst, aandacht voor samenhang geloof & samenleving, hoe het kringwerk te bevorderen, werken aan relatie met dorp / regio. We moeten met meerderen de schouders eronder zetten, samen met ds. Hendriks (te bereiken via tel. 06-5574 6410 en mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Er was ook aandacht voor het werk van ambtsdragers en vrijwilligers; die zijn ook hard nodig naast een bindende voorganger. De kerkenraad heeft dringend behoefte aan uitbreiding met ambtsdragers. Aan begin en einde van deze bijeenkomst hebben we onder leiding van Ds. Hendriks ook gebeden en samen gezongen.

Henk Oort, scriba

Wegens het terugtreden van Piet Oldenziel uit de kerkenraad is onze waarnemend voorzitter Annette Horsman door de kerkenraad per 1 november aangesteld als haar voorzitter.

Annette behoudt formeel haar ambt van diaken, nu met ‘bijzondere opdracht’, maar kan naast het voorzitterschap
niet meer actief zijn binnen de diaconie.

We wensen haar sterkte toe in deze nieuwe functie.

Henk Oort, scriba

Hierbij de Kerstgroet zoals u die thuis ontvangen heeft als pdf.

(klik op de afbeelding)

Op de gemeenteavond van 28 november heb ik geprobeerd te vertellen wie ik ben. Een blanke man, vriendelijk, verbindend en met belangstelling voor mensen, 61 jaar. Bijna veertig jaar getrouwd met mijn jeugdliefde Willemien. Wij ontvingen vijf kinderen waarvan wij er twee heel jong weer hebben moeten teruggeven aan onze Schepper. Inmiddels zijn er ook twee kleinzonen waar wij heel erg van genieten en God dagelijks voor danken.
Het geloof en de liefde voor de kerk heb ik van mijn ouders meegekregen. Na een studie economie heb ik op zaterdag theologie gestudeerd naast een fulltime baan in de financiële wereld. Mijn laatste functie was regiodirecteur Instellingen. In 2017 heeft het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk mij als interim-predikant beroepen en inmiddels heb ik zo’n twaalf uiteenlopende opdrachten mogen uitvoeren.
Ik ben lid van In Between, 
het keurmerk van interim predikanten in Nederland. Middels studiedagen en intervisie wordt de deskundigheid op peil gehouden. Naast een maatschappelijke baan ben ik altijd actief geweest in de kerk. als kosterszoon, later als ouderling en in verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies waarbij ik vaak naast het levensbeschouwelijke het financiële aspect voor mijn rekening neem.
Het interim-predikantschap binnen de Protestantse Kerk bestaat pas vijftien jaar en dat is kort voor een eeuwenlang bestaand bedrijf. Ik merk dat veel kerkmensen er vragen en twijfels bij hebben, ook in Blaricum. In zeer uiteenlopende situaties wordt een interim-predikant ingeschakeld.
Rode draad is dat er op een of andere manier ‘gedoe’ is (geweest), een crisis of een conflict. Dat kan de sluiting van een kerkgebouw zijn, ruzie door moeilijk verenigbare karakters, twijfel over de toekomst van een gemeente, hoe verder na een scheuring of de losmaking van een predikant. Of nog heel ander ‘gedoe’. Een interim-predikant komt als buitenstaander en echte ‘voorbijganger’ binnen zonder enig belang, onafhankelijk en in de vrijheid van het ambt, kan alle ongemakkelijke vragen stellen en formuleert uit de antwoorden adviezen. Een heel belangrijk kenmerk is ook dat hij weer weg gaat na korte tijd.
Iedere gemeente is uniek. Kerk zijn, gemeente van Christus zijn is altijd situationeel en contextueel. Geen gemeente is hetzelfde. Het is altijd weer maatwerk. De lokale geschiedenis, de huidige feitelijke omstandigheden, de demografische ontwikkelingen en sociologische elementen, de onderlinge verhoudingen maar ook ‘hardere’ zaken als de gebouwensituatie en de financiële middelen. Uiteraard gebeurt alles wat ik doe in nauwe samenwerking met de kerkenraad die rechtstreeks als opdrachtgever fungeert.
De komende periode wil ik met zoveel mogelijk mensen uit de gemeente spreken van hart tot hart. Ook  met mensen die in de laatste jaren formeel of informeel de gemeente hebben verlaten. 
Ik nodig u uit, daartoe ook zelf het initiatief te nemen. Ik ben bereikbaar per tel. 06-5574 6410 en per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Onder de zegen van God hoop ik op een goede tijd in Blaricum en op een open samenwerking.

Cees Hendriks

Om het initiatief van JanTje Reisidee voor de reis naar een nieuwe kans te geven, is uitstel tot herfst van het jaar 2020 noodzakelijk. Dit is met de reisorganisatie Isropa besproken en kan rekenen op hun begrip.
Ziekte en ongemakken bij een aantal geïnteresseerde deelnemers beletten een reis in het voorjaar. Met dit uitstel is de kans groot dat alle geïnteresseerden en zij die willen aansluiten, mee kunnen gaan.
In Onderweg zullen wij t.z.t. de stand van zaken laten weten, voordat definitieve planning aan de orde is.

JanTje Reisidee, Jan van Vembde, Tjeerd Hoekstra