Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Afscheid Henk Aertsen

Vele jaren lang heeft Henk Aertsen een grote rol gespeeld als hoofdredacteur van Onderweg, het gezamenlijke blad van de Protestantse Gemeente Blaricum en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.
Kort geleden heeft hij te kennen gegeven dat hij wil stoppen met zijn werkzaamheden bij Onderweg. Dat besluit valt hem niet gemakkelijk. Gezondheidsredenen spelen daarbij een rol. Het werk werd bij tijd en wijle te belastend.
Henk heeft zijn werk met grote trouw en deskundigheid gedaan. Hij was zeer betrokken bij de inhoud van het blad. Talloze bijdragen verschenen van zijn hand. Om enkele dingen te noemen: te denken is aan zijn beschrijvingen van miniaturen bij de kerkelijke feestdagen, zijn interviews met mensen in en rond de kerk, zijn lezenswaardige artikelen van de afgelopen maanden over liederen.
Henk vulde het blad en hij vulde aan wat daaraan ontbrak. In de loop van jaren heeft hij samengewerkt met velen: met redacteuren en correctoren, met scribenten en drukkers, met gemeenteleden en kerkenraadsleden. Gaandeweg heeft hij ook ervaren dat er steeds meer taken naar hem toe kwamen. De redactie werd kleiner en dat betekende steevast voor hem meer werk en meer belasting. Het werken aan dit blad heeft Henk met hart en ziel gedaan. Hij heeft verantwoordelijkheid gedragen ook op die momenten waarop het er op aan kwam, in periodes waarin mensen elkaar konden vinden en in tijden van vervreemding en afstand.
We zijn blij dat hij toegezegd heeft om ook in de toekomst inhoudelijke bijdragen te leveren aan dit blad. Als hoofdredacteur zal hij opgevolgd worden door iemand anders. We zijn druk bezig om de redactie aan te vullen en om de nodige werkzaamheden goed te verdelen, zodat het blad in de komende tijd zal kunnen blijven verschijnen.

We zijn Henk van harte dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan en we wensen hem en allen die hem lief zijn heil en zegen voor de toekomst toe.

J.G. de Bruijn