Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Uit de Kerkenraad mei 2019

In de Kerkenraadsvergadering van 25 april jl. presenteerden Jan van Vembde en Tjeerd Hoekstra hun uitgewerkte plan om een reis naar Israël en Jordanië te organiseren voor leden en andere geïnteresseerden van de Dorpskerk. Het idee van deze reis was enige tijd geleden in de ‘levende ideeënbus’ van onze predikant gedropt, en – zoals zo vaak met goede ideeën gebeurt – kwam het voor de uitvoering weer terug bij de bedenker. En daar is het in prima handen! U hoort hier binnenkort meer over, maar houd alvast de periode van 7-19 november 2019 vrij in uw agenda!

Nóg een belangrijke datum is 9 juni a.s. Niet alleen omdat het dan Pinksterzondag is, maar ook omdat we in die dienst Anne-Marie de Fouw tot ouderling in het ambt hopen te bevestigen. We zijn ontzettend blij met deze versterking, temeer omdat we rond de zomerperiode afscheid zullen nemen van ouderling Karin Nelson, die haar vierjaarstermijn afsluit. Karin draagt onder meer haar Contactpersonen-netwerk over aan Anne-Marie en gaat met Ben genieten van reizen, muziek, de tuin en van haar kinderen en kleinkinderen. De Kerkenraad is haar dankbaar voor haar input en inzet in de afgelopen jaren! Hoewel Anne-Marie veel ervaring in het kerkenwerk heeft - van Kinderkerk tot Kruispunt en van ledenadministratie tot PR-werk-, is het consistorie voor haar een nieuwe uitdaging. Dat gaat ze combineren met het werk bij Kruispunt, de autodienst en de Dorpskerkcantorij. We krijgen er dus een bezige bij bij!

Het vierjaarlijkse gemeentebezoek van de Classispredikant ds. Peter Verhoeff is op zijn verzoek verschoven van 25 april naar 23 mei a.s.

De jaarrekening 2018 van de diaconie is door de Kerkenraad goedgekeurd en afgetekend. Dank aan de kascommissie, die bestond uit Tjeerd Hoekstra en Ben Akkerman.

Tot onze vreugde heeft Peter Santa, oprichter en organisator van het Blaricum Music Festival, de Dorpskerk ook dit jaar weer gevraagd om als locatie te dienen voor een aantal unieke en zeer hoogwaardige concerten. De tuin van het Achterom zal evenals vorig jaar worden omgetoverd tot een sprookjesachtige theetuin. De concertenreeks wordt gehouden van 27 juni t/m 7 juli a.s. 

Dat was het weer voor deze maand.

Vriendelijke groet namens de Kerkenraad 

Piet Oldenziel
Wnd.voorzitter