Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Uit de Kerkenraad april 2019

Nu ramen en deuren weer open kunnen om het zachte lenteweer binnen te laten, waait er ook door de Kerkenraad een briesje met welkome berichten:

- Na lang zoeken hebben de Kerkrentmeesters een enthousiaste nieuwe koster voor onze Dorpskerk gevonden! Rob Hoogendoorn uit Laren is per 1 april zijn werkzaamheden begonnen, zich daarbij ondersteund wetend door ons team van hulpkosters. Wij heten Rob hierbij alvast van harte welkom in onze gelederen en verheugen ons op een goede samenwerking! In de volgende Onderweg zal Rob iets over zichzelf vertellen.

- Hoewel Henk Oort als ambtelijk secretaris al enkele jaren onmisbaar is, hebben wij hem nu alsnog bereid gevonden om scriba te worden. Dat betekent een kleine uitbreiding van zijn taken en verantwoordelijkheden, maar vooral ook een formele toetreding tot de Kerkenraad. Wij zijn dankbaar en verheugd over deze ontwikkeling. Henks nauwkeurigheid en integere dienstbaarheid is van grote waarde voor de Dorpskerk!

- In het kader van het 4-jaarlijkse gemeentebezoek van onze Classispredikant aan alle protestantse gemeenten van Noord-Holland, ontvangen wij op donderdag 25 april a.s. ds. Peter Verhoeff. Het doel van zijn bezoek is informatie en kennis te delen en te inspireren.

- We hebben een aantal activiteiten op de rol staan, waarover u later meer hoort maar die nu alvast in uw agenda kunt noteren:

  • Hemelvaartsdag 30 mei Dauwtrappen.
  • Vrijdag 21 juni Vrijwilligersavond

- Binnen de Kerkenraad is enige tijd geleden de commissie 2.0 ingesteld om zich te buigen over mogelijkheden om jongere mensen bij de Dorpskerk te betrekken. In de overtuiging dat ook jonge generaties behoefte voelen aan bezinning en verdieping vanuit het christelijke geloof, wordt er gezocht naar een manier om die groep te bereiken en te inspireren. We willen graag in contact komen met jonge mensen (tot ca. 50 jaar) die ons daarbij de weg kunnen wijzen en wellicht verder helpen. Uw suggesties en ideeën zijn van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Piet Oldenziel, Wnd.voorzitter