Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Van en Uit de Kerkenraad, maart 2019

Aan het begin van een nieuw kalenderjaar hebben veel mensen een natuurlijke behoefte om vooruit te kijken, plannen te maken voor het komende jaar en ook voor de verdere toekomst. Dat is in de Kerkenraad niet anders, ook al loopt het kerkelijke jaar eigenlijk in een ander ritme dan het kalenderjaar. Zo worden er plannen gemaakt over de invulling van een aantal vacante functies in kerk en bestuur.

We zijn al enige tijd op zoek naar een nieuwe koster. Helaas blijkt het niet eenvoudig om een geschikte kandidaat te vinden. Wij zijn dan ook enorm blij met de schier onuitputtelijke hulp die Harry van Schaik biedt. Misschien is het u wel opgevallen, dat Harry recent enkele ‘stagiairs’ onder zijn hoede heeft, die worden ingewerkt als hulpkoster. Een zestal kerkgangers heeft zich hiervoor aangemeld, om de kar voorlopig samen te trekken. Geweldig!

Verder gaan we naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Kerkenraad, ter vervanging van de huidige interim-voorzitter en als opvolger van Bram Veerman. Wij houden ons graag aanbevolen voor namen van kandidaten uit ons midden.

Er zijn ook plannen voor nieuwe activiteiten in de komende periode. Jan van Vembde heeft aangeboden om (weer) diverse uitjes te organiseren, zoals een Lutherwandeling door Amsterdam en met een gids het Catharijneconvent in Utrecht bezoeken. Fijn als Dorpskerkgenoten dit voor elkaar willen organiseren!

De levende ideeënbus, waarbij onze predikant achter in de kerk zit om uw ideeën en wensen te horen, leverde onlangs eveneens een paar bruikbare suggesties op. We gaan ermee aan de slag; houdt u vooral de website, de orde van dienst en de Onderweg in de gaten voor meer nieuws en informatie!

Op 23 en 24 maart a.s. houdt de diaconie een actie voor de Voedselbank. Hierover treft u elders op de website meer informatie aan.

Op 6 april a.s. plannen enkele kerkenraadsleden een bezoek aan de Landelijke Pastorale Dag in Woerden. Het thema is “Ken je mij? Een goed verhaal over "eenzaamheid en verbinding”. Door middel van diverse workshops kan ieder zijn eigen verdieping in het thema zoeken. In het kader van vorming en toerusting bieden wij de wijkcontactpersonen de gelegenheid om ook deel te nemen aan deze themadag. Zij krijgen hierover per mail meer informatie.

En tot slot, na al dat vooruitkijken, nog even een terugblik: de Kerkbalansactie is begin februari naar voldoening afgesloten. In werkelijkheid blijft de penningmeester gewoonlijk het hele jaar door druk met de afwikkeling, omdat toezeggingen en betalingen natuurlijk niet alleen maar in de actieperiode binnen komen. Maar een eerste en belangrijke indruk kan nu al wel worden gegeven: er zijn meer toezeggingen gedaan dan in voorgaande jaren en het lijkt erop, dat daarmee de begroting kan worden gehaald. Een goed vooruitzicht dus (mits de toezeggingen ook daadwerkelijk worden voldaan).

De wijkcontactpersonen, die zich elk jaar weer geweldig inzetten voor de verspreiding van de Kerkbalans, worden bij deze nogmaals door de Kerkrentmeesters zeer hartelijk bedankt voor hun hulp!

Rest ons nog u allen een goede voorbereidingstijd voor Pasen te wensen. Wellicht dat de Meditatieve Momenten op maandagavond of de 40-dagenkalender in de Voorhof u hierbij kunnen inspireren.

Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad
Piet Oldenziel, (interim-)voorzitter