Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Van en uit de Kerkenraad oktober 2018

In onze vergadering van 13 september hebben we gesproken over Waarderende Gemeenteopbouw. Over wat dat
inhoudt en hoe je daar naar kijkt. Kijk je naar wat er niet is of kijk je naar wat er wel is?

Een (misschien voor de hand liggend) voorbeeld. Stel een gemeente krimpt. Zeg je dan: waarom gaan mensen weg, of vraag je aan de mensen die blijven: wat houdt jullie hier? 

Met andere woorden, begin je bij een probleem of begin je bij het waardevolle dat er is? Dat betekent niet dat je doet alsof problemen niet bestaan, maar dat je nadenkt en samen praat over wat werkt. Over wat we beter kunnen doen? Moeten we meer samenwerken met andere plaatselijke kerken/organisaties? Moeten we sleutelen aan de vorm van onze erediensten? Is een kerkdienst meer dan een preek, de liturgie een geheel, een viering? We hebben met het samen praten hierover een begin gemaakt, erover doorpraten is nodig en dat gaan we ook doen.

Nu Gerrit Imhoff na vele jaren stopt met de coördinatie van de verspreiding Onderweg in onze gemeente (zie artikel elders op deze website), is voortzetting en continuïteit van de verspreiding onderwerp van bespreking. De  Kerkrentmeesters komen op korte termijn met een oplossing.

In het kader van het project Kerk 2025 is het aantal classes in de PKN teruggebracht van 74 tot 11. Blaricum is ingedeeld bij de classis Noord-Holland. Tot classispredikant van deze classis is ds. Peter Verhoeff benoemd. Hij is voor ons geen onbekende, hij gaat met enige regelmaat voor in onze gemeente. Op 7 oktober is ds. Verhoeff in een bijzondere dienst in
Monnikendam aan het ambt verbonden. De voorzitter van de kerkenraad heeft onze gemeente vertegenwoordigd.

Bram Veerman, voorzitter