Op donderdag 26 april organiseert de Cie Kruispunt het “uitje in de buurt” voor onze senioren. Dit keer bezoeken we in het Vestingmuseum te Naarden de tentoonstelling “Willem-Alexander, 5 jaar Koningschap” met schilderijen en beelden.
Vertrek bij het Oranjeweitje om 14.00 uur. Neemt u uw Museum- of Rembrandtkaart mee als u deze heeft? Aanmelden bij Sabine van Dijk: 6937258 of Machteld de Hoop: 06-50202800.

Op 11 mei Koffiepunt in het Achterom van 10-12u.  Wij verheugen ons op uw komst!

Uitje van maart:

Ditmaal voorjaarsbólletjes op de traditionele Senioren Paasmiddag, om mandjes met kuikentjes, takjes en chocopaaseitjes fleurig te maken. Met dank aan Jan van Vembde zagen we vervolgens hoe kunstig de Zandtovenaar het paasverhaal in zandtekeningen verwoordt. Afgewisseld met moderne paasliederen over Jezus die geen afscheid nam. Door zijn Opstanding uit de dood: Pasen! Nieuw leven!!!

Op donderdag 22 februari toerden wij door de Blaricummermeent en zagen tal van rieten en duurzame daken, wat een aanwinst voor ons dorp, deze prachtig aangelegde wijk met mooie sierlijke bruggetjes!! Zo’n 200m voor de sluis proefden wij caramelschuimgebak bij Rest.’Bruis’.

Op donderdag 29 maart van 14 - 16 uur is er dit keer een Seniorenmiddag in de Consistorie, dus géén uitje in de buurt.

Tijdens de ontvangst met thee zien wij beelden van de zandtovenaar over het lijdens- en opstandingsverhaal van Jezus en luisteren we naar enkele paasliederen. Hierna aan de slag om voor een zieke of bekende een paasstukje te schikken. Komt u ook gezellig? Gaarne bakje+mesje meenemen. Voor oase/bloemen wordt gezorgd. Info/aanmelden Anne-Marie (tel. 5336405) of Sabine (tel. 6937258).

Op de 2e vrijdag in april 10 -12 uur, koffieochtend in ’t Achterom. Wij verheugen ons op uw komst.

Sinds ongeveer een half jaar, zijn de kerkdiensten in de Torenhof op woensdag, om de week.

Hieronder de data met voorgangers:

11 april          : ds. J.C. Visser

25 april          : ps. J.H. Willems

09 mei           : ps. J.H. Willems

23 mei           : ds. Tanja Viveen

06 juni           : ds. M. van der Sijs

20 juni           : ps. J.H. Willems

In de maand JULI zijn er GEEN diensten.

Alle diensten zijn zo oecumenisch mogelijk. Iedereen is welkom.

Sinds een tijdje is Woonzorgcentrum Torenhof aan de Torenlaan in Blaricum veranderd in een Somatisch Verpleeghuis. Daarom kon er - opnieuw - een geestelijk verzorger worden aangetrokken. Dat is mevrouw Ds. Tanja Viveen, die ook al sinds 2002 dit werk doet in Verpleeghuis Naarderheem in Naarden. Mevrouw Viveen werkt 4 uur per week in Torenhof. Zij bezoekt de bewoners en twee keer per maand is er onder haar leiding een gespreksgroep. “Een leuke groep, niet te groot zodat er echt onderling contact is. Er kunnen gerust nog wat mensen bij”, zegt mevrouw Viveen.

Over de betekenis van haar werk in Torenhof vertelt zij, dat juist bij het ouder worden er vaak veel herinneringen los komen. Mensen hebben dan de behoefte om de balans op te maken. Het loslaten van het leven zoals het was is een heel proces en roept veel vragen op. Ds.Tanja Viveen hoopt dat zij zowel in individuele gesprekken als in groepsgesprekken iets voor de bewoners van Torenhof kan betekenen.

Tiny de Wit- van Huizen, vrijwilligster in Torenhof.

Bent u 70plus, dan organiseert de Commissie Kruispunt van de Dorpskerk regelmatig dingen: altijd gezellig en soms leerzaam!

Info: Lucienne Berkman 035-5318712, Sabine van Dijk 035-6937258, Machteld de Hoop 035-6943327, Joyce van Someren Greve 035-5387243 en Truus Tims 035-5265220

Komt u ook??  Kijk in deze rubriek (Senioren) of op de Agenda voor de data.

(er is een autodienst, indien u graag komt, maar opgehaald wilt worden bel: 5336405).

Bijeenkomsten:

- op elke tweede vrijdag van de maand is er van 10.00- 12.00 uur in het Achterom een zgn. "Koffiepunt". Soms met een bepaald thema maar doorgaans vooral voor een praatje onder het genot van koffie met iets lekkers (en een enkele keer met een punt!)

- op elke laatste donderdagmiddag van de maand is er een uitje in de buurt. Om 14.00 uur verzamelen de deelnemers zich op het Oranjeweitje vanwaar de auto's vertrekken naar een "attractie".