Openbare informatie links

Hierbij enkele links naar collega-kerken en  goede doelen

  • Indien u een BEL activiteit wilt bezoeken kunt u ook kijken op www.belkerken.nl. Daarin staat tevens de openstelling van al de BEL-kerken vermeld.

  • de 40 dagen actie heeft een eigen site nl. www.40-dagenaktie.nl

  • Info over de opzet van de PKN Kerken, waartoe wij behoren