Vooraankondiging: op zaterdagavond
23 december, aanvang 20.00 uur,
houden wij een volkskerstzang in onze Dorpskerk.

We zingen kerstliederen en horen Lucas.
Medewerking wordt verleend  door: het Kleinkoor ‘Concertino,’ onder leiding van Martin Zonneberg.
Begeleiding: Pascal van de Velde (trompet) en Martijn Borsje (orgel).

Noteer in uw agenda! Zeg het voort!
Met hartelijke groet,
ds. Marnix van der Sijs

De eerste maaltijd is achter de rug. De deelnemers waren tevreden.

De volgende maaltijd is op donderdag 19 oktober, van 17.45 - 19.45 uur, in het Achterom. Maximum aantal deelnemers is zes. De kosten bedragen 6 Euro.

Opgave bij Marnix van der Sijs. Bereikbaar per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 035 6312114.

U bent welkom, ook als u al eens te gast was.

In het Achterom is een uitstekend ingerichte keuken. Maar die wordt niet genoeg gebruikt. Dat moet veranderen! We gaan er gemeentemaaltijden houden. Voor de rest van dit jaar zijn er drie maaltijden gepland.
Gemeentemaaltijden zijn maaltijden voor gemeenteleden - het woord zegt het al. Ze beginnen om 17.45 uur met de inloop, om 18.00 uur gaan we aan tafel en om 19.45 is het afgelopen. Er kunnen zes mensen aan deelnemen. De kosten bedragen € 6 per persoon voor soep, hoofdgerecht en toetje, sap, water en koffie. Een glas wijn kan te-gen betaling geschonken worden. Aanmelding bij de kok (ondergetekende) is noodzakelijk.

De eerste maaltijd wordt gehouden op 27 september. Welkom!

Bereikbaar per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 035 6312114.

ds. Marnix van der Sijs

Ik overweeg een gespreksgroep te beginnen met het boekje Verdriet is een werkwoord van Ds. Margriet van de Kooi (Boekencentrum) als vertrekpunt voor de ontmoetingen van lotgenoten. Ik laat dat afhangen van reacties op het artikel in Onderweg (nr8, pag.4). Mensen in de rouw vinden het vaak moeilijk om daar over te spreken. Maar ik weet ook uit ervaring dat lotgenoten elkaar iets te zeggen kunnen hebben. Belangstellenden kunnen zich bij mij melden.

Bereikbaar per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 035 6312114.

ds. Marnix van der Sijs

De emeritus predikant van de Amsterdamse Westerkerk, ds. Nico ter Linden, schreef een boekje ‘En dan nog dit,’ wandelen met God (Uitgeverij Balans).

Ter Linden werd bekend met zijn serie ‘Het verhaal gaat.’

‘En dan nog dit’ is een goed leesbaar verhaal over zijn eigen geloofsgeschiedenis en theologie. Hoe ontwikkelde zich zijn geloof in al die meer dan vijftig jaren dat hij predikant was? Waar heeft hij afscheid van genomen? Wat ging onderweg verloren en wat werd verworven?

Het is een goed boekje om met elkaar te bespreken en te delen wat wij herkennen of wat wij anders beleven of beleefd hebben. De deelnemers worden geacht het boekje gelezen te hebben!

Woensdagmorgens: 20 september, 18 oktober en 15 november.

Plaats van samenkomst: in het Achterom 1 of in de consistorie van de kerk (afhankelijk van het aantal deelnemers).

Aanvang 10.00 uur, inloop om 09.45 uur met koffie.

Aanmelding bij de gespreksleider: Marnix van der Sijs per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 035 6312114

Onderstaande uitnodiging is gestuurd aan dertigplussers in onze gemeente en wordt hier herhaald:

Beste mensen,

In de periode dat ik vanaf 4 december 2016 predikant van de Dorpskerk in Blaricum ben,

heb ik heel wat mensen leren kennen. Van alle leeftijden en divers pluimage. En zowel zeer gelovig als randkerkelijk of zoekend.

Regelmatig is mij gevraagd of er een gespreksgroep voor 30+ kon worden opgezet.

Welnu: dat gaat gebeuren! Na de zomer beginnen we.

Het gespreksthema rondom vragen van geloof en leven zal in overleg telkens voor de volgende bijeenkomst worden vastgesteld, evenals de locatie (bij een deelnemer thuis.)

De volgende bijeenkomsten zijn voor dit jaar gepland, startend om 20.00 uur:

Zondag 17 september, Zondag 15 oktober, Zondag 12 november, Zondag 17 december.

Heb je belangstelling? Meld je dan aan bij ds. Van der Sijs per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 035 6312114

Van 19 juni tot 18 juli zijn wij met vakantie. Ds. De Bruijn uit Laren neemt waar bij bijzondere situaties. (Zoals omgekeerd ik hem zal waarnemen bij zijn vakantie)

Ik wens u een goede zomer!

ds. Marnix van der Sijs

 

 

De afspraken voor de kennisbezoeken die ik aan het afleggen ben worden gemaakt door Mia Imhoff. Veel dank aan Diederik Westerhuis die tijdelijk deze taak voor mij deed!

Vrede en alle goeds!

ds. Marnix van der Sijs

Ik heb verschillende vragen gekregen over het beperkte aantal diensten dat door mij in de Dorpskerk geleid worden. Dat heeft te maken met het feit dat ik een aanstelling van zeventig procent heb gekregen. Bij dat percentage horen vierentwintig preekzondagen per jaar, dat komt uit op ongeveer twee diensten per maand

Zegen en alle goeds!

ds. Marnix van der Sijs

In ‘Onderweg’ worden geen namen genoemd van mensen in ‘wel en wee’. Dat betekende dat anderen, als ze niet geïnformeerd waren via andere kanalen, niet kunnen meeleven, door bijvoorbeeld een kaart te sturen, of in het persoonlijk gebed een voorbede te doen.

Alleen als de betrokkene de bloemen uit de kerk krijgt is dat gelijk een communicatiemiddel, maar dat werkt dus alleen voor kerkgangers. Na overleg met de contactpersonen en het consistorie is besloten dat wij ook in ‘Onderweg’ weer namen noemen bij lief en leed, maar alleen als de betrokkene daarmee heeft ingestemd.

Vanaf het volgende nummer komt de rubriek ‘Wel en wee’ in deze kolommen.

Zegen en alle goeds,

ds. Marnix van der Sijs

Graag wil ik dit eerste jaar kennismaken met zo veel mogelijk leden van de gemeente.

Ondertussen heb ik al heel wat bezoeken afgelegd en mensen leren kennen. Ik heb huisbezoeken gebracht bij alle leden van de Kerkenraad. De kennismakingsbijeenkomsten in het Achterom waren geen succes. Dat was blijkbaar het verkeerde aanbod. De mensen die zich ervoor opgaven, kregen individueel huisbezoek.

De bezoeken aan 75-plussers gaan gewoon door. De heer Westerveld is zo vriendelijk voor mij de afspraken te maken. Daar ben ik hem dankbaar voor!

Met een hartelijke groet!

Ds. Marnix van der Sijs

ps. u kunt mij bereiken per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 035 6312114