Ik dank U, hemelse Vader,

door Jezus Christus, uw lieve Zoon,

dat U mij deze nacht

voor alle gevaar heeft behoed.

Ik bid U

dat U mij ook deze nieuwe dag

wilt bewaren voor alle kwaad,

en dat alles wat ik doe of laat

goed is in uw ogen.

Mijn leven is in uw hand.

Amen.

 

Ik zag met het oog van mijn ziel
het Licht dat nooit verandert.
Wie de Waarheid kent,
kent dat Licht,
en wie het kent,
kent de eeuwigheid.

Augustinus

Woordelijk

Luisteren naar jezelf

 

Nu ik ouder geworden ben,

wat minder snel en minder ad rem

gelouterd door het leven

wil ik als het kan, even,

vertellen wat ik mijzelf herken:

.............

In het leven gehard en verwend,

gezegend met lievende vrouw,

met kinderen,

waar ’k zielsveel van houd

ga ik elke dag

- meest goed gestemd -

met een zweem van een lach

aan het werk.

Zo ben ik gewend!

 

Soepel bewegend, met haastende pas

dat is het beeld van vroeger, zoals ik was.

 

Nu moet ik bekennen dat de snelheid verdween.

Wat kwam er voor terug?

Misschien meer mildheid dan voorheen.

Het drukke,

het snelle,

het jachtend bestaan,

God zij dank, gelukkig, dat is gedaan!

 

Geloof, hoop en liefde, ze zijn me nabij

daardoor voel ik me ten diepste

als een vogel zo vrij.

Ik verkondig het leven,

wat met haar liefde begon.

 

Bron:

Mediapastoraat RKK/KRO

DAAROM WIL IK OPSTAAN
EEN GELOOFSBELIJDENIS OP PASEN
Ik geloof in God
die het licht heeft geschapen
om de aarde bewoonbaar te maken
en mensen tot leven te brengen
Ik geloof in aarde en water
in alles wat er groeit en leeft
– niet om te vervuilen en te sterven
maar om te blinken in het licht
zoals het was in het beginne.
Ik geloof in de mensen,
geschapen naar Gods beeld
– niet voor onrecht of dood
– niet voor angst en geweld
maar voor het geluk geboren
en om lief te hebben.
Ik geloof in die ene mens
Jezus van Nazareth,
die in opstand is gekomen
tegen onrecht en verdrukking,
tegen macht die mensen klein houdt
en hun het licht ontneemt.
Ik geloof in zijn opstand tegen de dood
die Hem in leven hield tot vandaag.
Daarom wil ik opstaan
uit mijn eigen duisternis
en weten dat de dood
het laatste woord niet is.
Daarom wil ik geloven
in de beweging van Jezus,
wil ik Hem volgen
in het zoeken naar licht,
in het dienen van mensen
totdat alles is voltooid
en wij leven in vrede.
Uit: Een kring van mensen
Uitg. Gooi & Sticht

Ik wil een mens van vrede worden.
Ik wil zo leven dat ook andere mensen leven
kunnen,
naast mij, ver van mij, na mij.
Ik zoek het gesprek met wie anders denken.
Ik denk na over de vragen die ze mij stellen.
Ik wil zo leven dat ik niemand angst aanjaag.
Ik bid er om, dat ik zelf niet in angst tenonder
ga.
Ik zet mijn vermogens en kracht in voor een
maatschappij waarin de mens de mens een
helper is.

Friedriech Schorlemmer

  We hebben de nacht nodig

  om de sterren te zien.

  (W.S. Jung)

Sommigen willen begrijpen wat ze geloven;

anderen willen geloven wat ze begrijpen.

WOORDELIJK

Roeping

    Goede God,
    U ziet de nood van de mensen
    en bent bezorgd om hen.
    U roept mij,
    om in Uw Naam bezorgd te zijn
    om iemand die alleen is.
    Aandacht te hebben voor
    wat er in de ander omgaat.
    Blijdschap te delen en
    verdriet mee te voelen.
    Stil te zijn en te luisteren
    wanneer de ander
    zijn zorgen wil uitspreken.
    U roept mij op tot dienstbaarheid
    niet omwille van mijzelf
    maar voor hen die mij nodig hebben.
    Ik bid U, open mijn ogen en mijn hart
    om hiertegen ja te durven zeggen.
    Om mijn talent van
    “zorg voor de ander” te gebruiken.
    Amen.

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

           Een kerk die niet dient,

           dient nergens voor.

          Wie God niet overal ziet,

          vindt Hem nergens.

 

         John Petit-Senn

       Als het donker is,

       zijn er meestal veel sterren.