Op 3 januari is op de leeftijd van 40 jaar Dirk Jan Honing overleden.

Dirk Jan was dirigent van onze huidige cantorij en organist in de periode van ds. Touwen.

In 2012 werd bij hem een hersentumor geconstateerd, waaraan hij ook is geopereerd.

Helaas is deze tumor teruggekomen en uiteindelijk niet meer te genezen.

Dirk Jan laat een vrouw en twee kinderen na.

Wij denken aan hen in deze moeilijke tijd en wensen hen sterkte.

Op 28 november is overleden Hendrik Scheur. Hij werd geboren op 29 september 1929. Hij is broer van Janny Klaibeda-Schreur en vader van Bert en Pieter. In de jaren zeventig tot begin tachtig kerkte de familie Schreur in de Dorpskerk.

Henk Schreur was vaak onderweg. Hij reisde veel, eerst voor zijn werk bij Philips en daarna maakte hij met zijn zoon Bert vele muziekreizen om mee te zingen in scratchkoren. Hij zong jaren in de Dorpskerk Cantorij.

Zijn geloof bevond zich zoals hij het zelf zei: tussen ‘Die Schöpfung’ van Haydn en ‘Ein Deutsches Requiem’ van Brahms.

De dienst van woord en gebed werd gehouden op woensdag 6 december. Aansluitend vond de begrafenis plaats op het kerkhof naast deze kerk. ‘Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth’ zingt het requiem van Brahms. Dat citaat stond bovenaan de rouwkaart. Het zijn woorden ontleend aan Psalm 84. Over die woorden werd gemediteerd, over het loslaten van zorg waartoe Jezus oproept en over het zegenen en loven van God waartoe Psalm 103 ons oproept.

Zo hebben wij Henk Schreur herdacht.