Onze Musici

De Dorpskerk vindt haar kerkmuziek uitermate belangrijk.

Zoals u elders op deze site kunt lezen hebben wij een aantal Koren, die muzikaal moeten worden begeleid en gedirigeerd. Ook de organisten krijgen ruimte om hun kunnen te laten horen.

De belangrijkste gezichten van de Blaricumse kerkmuziek zijn:

 Anton Helmink, dirigent van de Dorpskerk Cantorij.

“Een Cantorij is iets anders dan een kerkkoor”

Kerkmuziek is één van mijn grote passies. Alweer enige tijd leid ik de Cantorij van de prachtige Dorpskerk in Blaricum. Wekelijks werk ik hard en met veel plezier met een enthousiaste groep mensen aan antifonen, acclamaties, oude en nieuwe zettingen uit de rijke liedschat van de kerken, aan koorbalans en wat dies meer zij. Belangrijk is ook te ervaren dat er veel aandacht is voor een zorgvuldige benadering van de liturgische aspecten van de eredienst en dat het “klikt” met predikant en organisten. En natuurlijk ook met de gemeente. Dat merk ik als de Cantorij meewerkt aan de zondagse eredienst en je de interactie ervaart tussen gemeente en Cantorij. Ik ben stellig van mening dat een Cantorij iets anders is dan een kerkkoor dat repertoire ingestudeerd heeft en als intermezzo in de eredienst zingt. De Cantorij is wezenlijk onderdeel van de liturgie waarin de kerkzang zo’n belangrijk plek heeft. Ik ben in mijn jarenlange activiteiten op het gebied van de kerkmuziek niet anders gewend en gelukkig is dat in Blaricum ook zo. De Cantorij neemt met de organist het voortouw om, samen met de gemeente, meer glans te geven aan de kerkzang.

 Peter den Ouden, organist.

“Als kerkmusicus sta ik ten dienste van de liturgie”

Voor mij is het een bijzonder voorrecht om in de Dorpskerk van Blaricum te mogen spelen. Allereerst vanwege de stijlvolle liturgie en de bijzondere sfeer tijdens de diensten, waarin de samenwerking met de predikant - en incidenteel ook met de Cantorij - altijd tot inspirerende momenten leidt. Ten tweede is het mooie Flentrop-orgel het orgel waarop ik in 1961 mijn eerste orgellessen ontving van de toenmalige organist Rutger van Mazijk. Het is een heel bijzonder gevoel daarop weer terug te keren. 

Als kerkmusicus sta ik graag ten dienste van de liturgie en probeer de orgelsolo’s tijdens de dienst aan te laten sluiten bij de schriftlezingen en de overdenking. Op die manier kan muziek een extra dimensie toevoegen en geeft het de organist de gelegenheid prachtige composities uit ‘eeuwen der orgelliteratuur’ tot klinken te brengen.

 

 Hendrika Veerman, organist.

Is sinds de zomer van 2005 organist van de Dorpskerk. Hendrika heeft Orgel en Schoolmuziek gestudeerd aan het Utrechts Conservatorium. Tevens behaalde zij het diploma Muziek op Schootdocent via het Conservatorium van Amsterdam en behaalde zij het diploma dirigent MDO.

Momenteel is zij werkzaam als vakleerkracht muziek aan een basisschool in Almere en als muziekvakleidster op twee kinderdagverblijven. Zij heeft een eigen Muziek op Schootpraktijk in Huizen, waar zij kindjes tot 4 jaar lesgeeft met de ouder of verzorger erbij. Daarnaast is zij docent aan de docentenopleiding Muziek op Schoot.

Buiten dit werk is zij ook organist van de Oude Kerk in Huizen, is zij dirigent van een gemengd koor in Bunschoten-Spakenburg en geeft zij piano - en orgelles.

 

 

 Margreet Veerman, leerkracht en dirigente

Margreet studeerde Schoolmuziek aan het Hilversums Conservatorium, welke zij succesvol heeft afgerond. Ze geeft les als vakleerkracht Muziek op de Minister Calsschool in Naarden. Ook geeft zij privé blokfluit -, keyboard- en pianoles. Sinds 1988 is Margreet dirigente van diverse koren.

Haar grote passie is gospelmuziek. In deze muziek worden het christelijk geloof en hedendaagse muziek op aansprekende wijze samengevoegd. Met de gospelgroepen The Continentals, The Young Continentals en The Continental Kids heeft zij vele concerten gegeven in binnen- en buitenland.

Margreet is ook dirigent van 40+ Gospelkoor ‘Good News’ en Seniorenkoor ‘De Lofstem’, beiden uit Huizen. Ook was zij 10 jaar dirigente van de jongeren koren "Piccolo" en "Shine" in onze kerk. Helaas zijn die laatste twee nu gestopt.