Collectes juni, juli en aug. 2018 van de Diaconie

COLLECTEROOSTER 

15-07Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak (‘shelter’) verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

22-07 Vluchtelingenwerk

Van de miljoenen mensien die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, vindt een klein deel bescherming in ons land. Vluchtelingenwerk Nederland hebt bij het opbouwen van een nieuw bestaan op emotioneel, praktisch en juridisch vlak. 

29-07 De Cocon

De Cocon is een daklozenopvang in Hilversum waar iedereen die dakloos is wordt opgevangen. Om de dakloosheid zo spoedig mogelijk te doorbreken worden ook trajecten aangeboden, afgestemd met het sociaal plein van de gemeente. In het dienstencentrum kunnen  bezoekers van De Cocon binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of gewoon voor een gezellig praatje. Er is verse koffie en thee, er kan gebruik gemaakt worden van de computer en er ligt een krant. Verder is het mogelijk om kleren te wassen of om te ruilen en er is gelegenheid om te douchen. 

05-08 Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid organiseert al sinds 1999 kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In de workshops van de Vrolijkheid kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. Zo wordt Vrolijkheid gebracht naar meer dan 25 asielzoekerscentra. 

12-08 Kerk in Actie: Zending

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. De school staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapte passend onderwijs krijgen.  

19-08 Viore

Viore is een centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Waar ze verhalen en ervaringen kunnen delen en verwerken. Waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan ieders persoonlijke situatie om op deskundige wijze te helpen een eigen weg te vinden in het omgaan met kanker en de gevolgen ervan. Viore is afhankelijk van donaties en giften en kent geen vaste, jaarlijks terugkerende financiering. 

26-08 Stichting de Hoop

Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen.

Bij De Hoop wordt gewerkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen een belangrijk onderdeel kunnen zijn van het herstel van een cliënt. Niet alle geboden zorg wordt vergoed door zorgverzekeraars. De Hoop is mede afhankelijk van vrijwilligers én donaties. D De Hoop doet en...! Met vrijwilligersdonateurs, bidders en medewerkers mogen we samen anderen p weg

02-09 Mission Possible

Mission Possible is een christelijke organisatie die zich richt op hulpverlening aan kinderen-jeugd uit probleemgezinnen in Rusland, Oekraine, Bulgarije en Albanië. Alles is er op gericht om kind en ouders weer bij elkaar te brengen. Hiervoor zijn verschillende activiteiten op gezet zoals opvangtehuizen, rehabilitatie- en dagopvangcentra, opvang van gezinnen,  opvang van Roma, opvang van tienermoeders en een Bay box project. 

09-09 Exodus

Exodus biedt perspectief aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Met vrijwilligers wordt gewerkt aan een veilige samenleving waarin herstel mogelijk is. Er worden groepsactiviteiten geboden tijdens de detentie en aan (ex-)gedetineerden worden verschillende mogelijkheden geboden om werkervaring op te doen onder professionele begeleiding.  

COLLECTEVERANTWOORDING

juni 2018 

03-06 Epafras                                        € 160,10

10-06 Kerk in actie/Werelddiakonaat   €   88,90

17-06 |Hospice Kajan                            €   88,63

24-06 Stichting Child                            € 126,46

Alle gevers hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel