Collectes juni, juli en aug. 2018 van de Kerkrentmeesters

COLLECTEROOSTER

15-07 Jeugdwerk

Vandaag collecteren we voor het jeugdwerk in onze kerk. Uw jeugd heeft de basis gevormd voor uw huidige geloofsleven en daar is de basis gelegd voor ons huidige kerk zijn. 

22-07 Koffiedrinken na de dienst

Deze zondag willen wij de gaven bestemmen om de kosten te bestrijden van het wekelijkse koffiedrinken na de kerk-dienst; een kopje, een praatje, een koekje. 

29-07 Cantorij

De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard. 

05-08 Onderhoudsfonds

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk. 

12-08 Gedachtenisfonds

Het Gedachtenisfonds is bedoeld om duurzame investeringen in het gebouw van de Dorpskerk te kunnen bekostigen ter uitstraling en vergfraaiing. 

19-08 Orgelfonds

De muziek bij de eredienst willen we niet missen. Uw bijdrage wordt dus zeer gewaardeerd. 

Er vond in de afgelopen periode een ingrijpende restauratie plaats van ons prachtige Flentrop-orgel. Dit is een zeer kostbare aangelegenheid. Wij hopen op uw gulle gaven. 

26-08 Eredienst

Het instandhouden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor.

02-09 Nieuwe liedboeken cantorij

Liedboeken met grote(re) letter zijn deze zondag het collectedoel, omdat wij de aanwezige liedboeken daarmee graag willen uitbreiden.  

 

COLLECTEVERANTWOORDING 

03-06 Kinderkerk                            € 166,70

10-06 Gedachtenisfonds                 €   93,60

17-06 Jeugdwerk                             €   85,45

24-06 Onderhoudsfonds                  €   96,23 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website. 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters, Klaas Kos

 

 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

 

COLLECTEVERANTWOORDING

 

03-06 Kinderkerk                            € 166,70

10-06 Gedachtenisfonds                 €   93,60

17-06 Jeugdwerk                             €   85,45

24-06 Onderhoudsfonds                  €   96,23

 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers in de Colofon.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

 

 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

 

COLLECTEVERANTWOORDING

 

03-06 Kinderkerk                            € 166,70

10-06 Gedachtenisfonds                 €   93,60

17-06 Jeugdwerk                             €   85,45

24-06 Onderhoudsfonds                  €   96,23

 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers in de Colofon.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos