Collectes van de Kerkenraad april, mei en juni 2018

COLLECTEROOSTER

20-05 Pastoraat eigen gemeente

Het pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. Het Pastoraat in de eigen gemeente is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeenschap.

27-05 Eredienst en kerkmuziek

Dit is een landelijke collecte om muziek in de kerk te houden.

03-06 Kinderkerk

De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet bespaard.

10-06 Gedachtenisfonds

Het Gedachtenisfonds is bedoeld om duurzame investeringen in het gebouw van de Dorpskerk te kunnen bekostigen ter uitstraling en verfraaiing.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

08-04 Cantorij                                    € 119.68

15-04 Eredienst                                 € 77,30

22-04 Orgelfonds                               € 89,15

29-04 Pastoraat eigen gemeente         € 112,13

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen,  dan vindt u de banknummers elders op deze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters, Klaas Kos