Collectes van de Diaconie april, mei en juni 2018

COLLECTEROOSTER

20-05 kerk in actie/zending
De Taizebroeders in Bangladesh kregen een aantal jaar geleden het verzoek van de baptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij het zorgen voor de vele kleine, nieuwe kerkjes op het platteland. De kerkjes bestaan uit eerste generatie gelovigen die heel arm, ongeletterd en achtergesteld waren. Samen hebben ze een project ontwikkeld waarin de kerkjes zowel geestelijk als sociaaleconomisch geholpen worden om sterk te worden en op eigen benen te staan. MCCP (Mymensingh Church Care Program) biedt complete en veelzijdige ondersteuning aan de allerarmsten in Bangladesh.

27-05 C’est la Vie Huis
Het C’est la Vie-Huis in Naarden biedt hulp aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hier krijgen zieken en hun naasten met hulp van deskundigen en vrijwilligers de ruimte om zich bezig te houden met wat voor hen belangrijk is in die moeilijke tijd.

03-06 Epafras
Medewerkers en vrijwilligers van Epafras bezoeken Nederlandse gevangenen in het buitenland. Zij geven de gevangenen de gelegenheid om hun verhaal in alle vertrouwelijkheid te delen. Ook worden basale voorzieningen zoals kleding, een laken maar ook medicatie verstrekt. Voor deze activiteiten is financiële steun noodzakelijk.

10-06 Kerk in Actie: Guatamala
Na een gruwelijke burgeroorlog heeft de bevolking van Guatamala nog steeds te kampen met veel geweld en corruptie. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken en brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.  De jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.

17-06 Hospice Kajan
Het hospice Kajan is er voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren. Met uw steun kan het verblijf aldaar veraangenaamd worden door kleine dingen zoals verse bloemen op tafel en een verzorgde tuin.

COLLECTEVERANTWOORDING
April 2018

01-04 Hospice Kajan                   € 352,55
08-04 Voedselbank                      € 151,54
15-04 Hospice Huizen                  € 115,45
22-04 Vluchtelingenwerk             € 104,65
29-04 Mission possible                 €153,13

namens het college van Diakenen,
Marry van Haandel