Collectes van de Diaconie maart en april en mei 2018

COLLECTEROOSTER

22-04 Vluchtelingenwerk

Vluchten doe je niet zomaar. Vluchtelingen zoeken naar een leven in veiligheid. Van de miljoenen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, vindt een klein deel bescherming in ons land. Het leven dat zij ooit kenden bestaat niet meer. VluchtelingenWerk zet zich in voor mensen die bij ons veiligheid en bescherming zoeken.

VluchtelingenWerk helpt bij complexe asielprocedures  en staat op emotioneel, praktisch en juridisch vlak klaar voor de vluchtelingen. Wij willen dit werk graag steunen en vragen daarvoor uw bijdrage.

29-04Mission Possible

Mission Possible is een christelijke organisatie die zich richt op hulpverlening aan de jeugd in probleemgezinnen in de Oost-Europese landen. Eén van de projecten is het BabyBox project in Bulgarije en Rusland waar een opvangprogramma is voor jonge moeders in een uitzichtloze situatie.

06-05 Exodus

Exodus biedt opvang en begeleiding aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Dagelijks zijn er zo'n 25000 kinderen in Nederland waarvan een ouder in de gevangenis zit. Jongerenambassadeurs van Exodus hebben aandacht voor deze groep kinderen, want een ouder die achter de tralies zit, heeft een grote impact op kinderen.

06-05, gedetineerden en hun familieleden.

13-05 Viore

Viore is een informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met kanker. Dat wil zeggen voor mensen die kanker hebben (gehad), voor hun naasten en voor nabestaanden. Viore is afhankelijk van donaties en giften en kent geen vaste, jaarlijks terugkerende financiering.

 20-05 kerk in actie/zending

De Taizebroeders in Bangladesh kregen een aantal jaar geleden het verzoek van de baptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij het zorgen voor de vele kleine, nieuwe kerkjes op het platteland. De kerkjes bestaan uit eerste generatie gelovigen die heel arm, ongeletterd en achtergesteld waren. Samen hebben ze een project ontwikkeld waarin de kerkjes zowel geestelijk als sociaal-economisch geholpen worden om sterk te worden en op eigen benen te staan. MCCP (Mymensingh Church Care Program) biedt complete en veelzijdige ondersteuning aan de allerarmsten in Bangladesh. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Maart 2018

04-03 40-dagen actie                                      € 121,43

11-03 40-dagen actie                                      € 129,50

18-03 40-dagen actie                                      € 102,53

25-03 40-dagen actie                                      € 232,25

29-03 40-dagen actie                                      €   53,60

31-03 40-dagen actie                                      €   30,00

De opbrengst van het offerblok, eveneens bestemd voor de 40-dagen actie,  is € 235,80.

De jeugd van de basisschool Noorderlicht heeft  € 638,57 opgehaald.

Allen, en zeker de jeugd, hartelijk dank!

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel