Collectes van de Kerkenraad maart en april en mei 2018

COLLECTEROOSTER

22-04 Orgelfonds

Er vond in de afgelopen periode een ingrijpende restauratie plaats van ons prachtige Flentrop-orgel. Ook nu nog vinden er herstelwerkzaamheden plaats. Dit is een zeer kostbare aangelegenheid. De muziek bij de eredienst willen we niet missen. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Wij hopen op uw gulle gaven.

29-04 Pastoraat eigen gemeente

Het pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. Het Pastoraat in de eigen gemeente is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeenschap. 

06-05 Eredienst

Het instandhouden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor.

13-05 Onderhoudsfonds

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

11-03 Kerkblad Onderweg               €   85,70

18-03 Kinderkerk                            €   82,71

25-03 Jeugdkerk                             € 156,47

29-03 Eredienst                              €   37,50

31-03 Eredienst                              €   30,00

01-04 Pastoraat eigen gemeente      € 232,42

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos