Collectes van de Kerkenraad februari, maart en april 2018

COLLECTEROOSTER

25-03 JEUGD
De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet bespaard.

01-04 PASTORAAT EIGEN GEMEENTE
Het pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden,
maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of
kinderen doen een beroep op de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. Het Pastoraat in de eigen gemeente is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeenschap.

08-04 CANTORIJ
De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard.

15-04 EREDIENST
Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel.

COLLECTEVERANTWOORDING

11-02 Verlichting en verwarming € 120,30
18-02 Jeugd € 65,80
25-02 Orgelfonds € 91,15
04-03 Instandhouding kerk € 108,25

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.
Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website

Klaas Kos