Collectes van de Diaconie februari, maart en april 2018

COLLECTEROOSTER

25-03 4-dagen Aktie BEL: studentes in Nepal

De 40-dagenaktie BEL wil ook in 2017 een aantal studentes in Nepal blijven steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen. Deze meisjes hebben dankzij uw steun de lagere en middelbare school kunnen doorlopen en willen zich graag na hun beroepsopleiding inzetten voor verbetering van de leefomstandigheden van hun minder bedeelde landgenoten.

29-03 40 dagen Aktie BEL

Een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village in Zuid-Afrika. Een onderkomen waar de kinderen hun maaltijd kunnen gebruiken en huiswerkbegeleiding kan plaatsvinden, spelletjes kunnen worden gedaan en workshops en trainingen over behandeling van HIV-infecties en TBC kunnen plaatsvinden.

31-03 40 dagen Aktie BEL

Een bamboeplantage voor Sheini in Ghana

01-04 Hospice Kajan

 Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan. Met uw steun kan de tuin verzorgd worden en wordt de gewenste huiselijke uitstraling mogelijk gemaakt.

08-04 Voedselbank

De armoede in ons land stijgt nog steeds. Na aftrek van de vaste lasten is het besteedbaar inkomen vaak minder dan 200 euro per maand.  Steeds meer mensen zijn afhankelijk van de Voedselbank. De Voedselbank steunt deze mensen in nood door hen gedurende drie maanden één keer per week kosteloos een voedselpakket ter beschikking te stellen ter aanvulling op hun krappe budget. Vier keer per jaar houden we een inzameling van producten, daarnaast verdient de voedselbank ook onze financiële steun.

15-04 Hospice Huizen

In januari 2018 heeft Hospice Huizen haar eerste gasten ontvangen die om allerlei redenen in de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen worden verzorgd. Mede dankzij veel vrijwilligers kan de vereiste zorg en ondersteuning worden geboden. Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven. Ook u kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de Stichting Hospice Huizen door ze financieel te steunen.

22-04 Vluchtelingenwerk

Vluchten doe je niet zomaar. Vluchtelingen zoeken naar een leven in veiligheid. Van de miljoenen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, vindt een klein deel bescherming in ons land. Het leven dat zij ooit kenden bestaat niet meer. VluchtelingenWerk zet zich in voor mensen die bij ons veiligheid en bescherming zoeken.

Vluchtelingen Werk helpt bij complexe asielprocedures  en staat op emotioneel, praktisch en juridisch vlak klaar voor de vluchtelingen. Wij willen dit werk graag steunen en vragen daarvoor uw bijdrage.

COLLECTEVERANTWOORDING

Februari 2018

04-02 Kerk in Actie: Ghana kindslaven         € 165,20

11-02 C’est la Vie                                           € 149,85

18-02 40-dagen aktie, bamboeproject             €   80,51

25-02 40-dagen aktie, bamboeproject             € 152,95

Allen hartelijk dank! namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel