Collectes van de Diaconie in januari, februari en maart 2018

COLLECTEROOSTER

25-02 40-dagenaktie BEL kerken

Een bamboeplantage voor Sheini in Ghana.

In samenwerking met de stichting Barbaruga hopen de BEL kerken een bamboeplantage van 4 hectare aan te kunnen leggen bij het dorp Sheini, een afgelegen nederzetting in het noordoosten van Ghana. Bamboe houdt het regenwater vast, je kunt er stevige en solide hutten mee bouwen, het levert ook bouwmateriaal voor een schooltje en er kunnen zelfs fietsen van gemaakt worden. Bamboe kan dit afgelegen dorp zelfvoorzienend maken maar ook uit de isolement halen.

04-03 40-dagenaktie BEL kerken

Het Isibindi Safe Park in Zuid-Afrika vangt kinderen op uit een krottenwijk van Buffalo City. In 2017 heeft een delegatie van de gezamelijke BEL-kerken geconstateerd dat er dringend behoefte is aan extra accommodatie.

Het door de BEL kerken in 2016 geschonken gebouwtje is namelijk alleen voor de kleintjes bedoeld.

Het Safe Park vraagt nu om een onderkomen waar 80 kinderen in passen. Dan kunnen daar de maaltijden voor de kinderen plaats hebben en hoeven ze niet meer in de extreme hitte of kou buiten te zitten.

11-03 40-dagenaktie BEL kerken

De 40-dagenaktie wil ook in 2018 nog een aantal studentes in Nepal blijven steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen. Deze meisjes hebben dankzij uw steun in vorige jaren de lagere en middelbare school kunnen doorlopen. Zij zijn u hiervoor zeer dankbaar en willen zich graag na hun beroeps-opleiding inzetten voor verbetering van de leefomstandigheden van hun minder bedeelde landgenoten.

18-03 40-dagenaktie BEL  kerken

De collecte wordt gebruikt om een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika te realiseren.

25-03 40-dagenaktie BEL kerken

De collecte zal worden gebruikt om een aantal studentes in Nepal te kunnen blijven steunen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Januari 2017

07-01 Stichting Vrienden van Torenhof                     €   97,49

14-01 Viore                                                           € 112,05  

28-01 PAX                                                             €   88,35

Allen hartelijk dank!

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel