Collectes van de Kerkenraad in januari, februari en maart 2018

COLLECTEROOSTER

25-02 Orgelfonds

De muziek bij de eredienst willen we niet missen. Uw bijdrage wordt dus zeer gewaardeerd. 

Er vond in de afgelopen periode een ingrijpende restauratie plaats van ons prachtige Flentrop-orgel. Dit is een zeer kostbare aangelegenheid. Wij hopen op uw gulle gaven.

04-03 Instandhouding kerk

Belangrijk voor ons als kerkelijke gemeenschap. Een belangrijke collecte met de zwarte zak en dus van harte aanbevolen.

11-03 Kerkblad Onderweg

Wij collecteren voor een van de communicatiemiddelen van de kerk, ter dekking van de onkosten. 

18-03 Kinderkerk

De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet bespaard.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

07-01 Erer-dienst                            €   97,45

14-01 Koffiedrinken na de kerk      €   84,05

28-01 Pastoraat eigen gemeente     €   85,60

04-02 Vorming en toerusting           € 111,00

 

 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers in de Colofon.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos