Collectes van de Diaconie in december 2017, januari en februari 2018

COLLECTEROOSTER

28-01Pax

 PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt Pax aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achtergrond.

04-02Werelddiakonaat: visserijslaven in Ghana naar huis

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.

Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.

11-2 Cést la Vie huis

In het C’est la Vie huis probeert men om  de laatste fase in het leven van mensen met een ongeneeslijke ziekte zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast hospicezorg is er ook ruimte voor respijtzorg om zo mantelzorgers te ontlasten en tijdelijke opvang wanneer na een ziekenhuisopname thuiszorg niet toereikend is.

De vergoeding door de zorgverzekeraars en de eigen bijdrage die gasten betalen zijn niet voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Denk aan kosten voor kennisontwikkeling van de vrijwilligers. Ook zijn er mensen die hulp nodig hebben, maar niet draagkrachtig genoeg zijn om bijvoorbeeld de eigen bijdrage te kunnen betalen.

18-2 40-dagen-aktie BEL

Als hoofdproject is gekozen voor een bamboe-plantage in Sheini, een dorpje in het noordwesten van Ghana op de grens met Togo. Sheini telt ca. 1.000 inwoners waarvan ongeveer 280 kinderen tussen de 0-9 jaar. Door haar geïsoleerde ligging en de gebrekkige of eigenlijk het ontbreken van een infrastructuur, zijn de dorpelingen geheel op zichzelf aangewezen om in hun onderhoud te voorzien. In samenwerking met de Stichting Barbaruga willen wij nu ervoor zorgen dat er ook in Sheini een bamboe-plantage komt. Bamboe wortelt diep en houdt het regenwater vast, waardoor de grond weer vruchtbaar wordt. Maar bamboe biedt veel meer. Met bamboe bouw je ook stevige en solide hutten. Er zal dan voldoende bouwmateriaal beschikbaar komen voor een schooltje en voor onderdak voor de onderwijzers. Bamboe is ook een industrieel product, naast meubels etc. worden tegenwoordig ook fietsen van bamboe gebouwd en dient het ook als grondstof voor kleding.

25-2 40-dagen-aktie BEL

Ook deze zondag collecteert de diaconie voor de bamboe-plantage in Sheini in het noordwesten van Ghana.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over de maand   december 2017:

03-12 Epapras                                                              €  137,30

10-12 Mission Possible                                                   €  103,36

17-12  Voedselbank                                                      €  178,20 

Kerstcollecten: Kinderen in de Knel                                 € 1112,43

Oudjaarscollecten: Vluchtelingenwerk Nederland              €   272,55

Allen hartelijk dank!

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel