Collectes van de Kerkenraad in december 2017, januari en februari 2018

COLLECTEROOSTER

21-01 Oecomenische dienst in St. Jansbasiliek Laren

28-01 Pastoraat eigen gemeente

Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

04-02 Vorming en Toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. Ook wij hebben in onze tijd behoefte aan houvast en ook voor ons bestaan er fundamentele vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op aarde? Waar ga ik naar toe?

11-02 Verlichting en verwarming

We zitten middenin de wintertijd. De verwarming gaat een paar graadjes hoger en het licht eerder aan. Dit brengt veel extra kosten met zich mee.

18-02 Jeugdwerk

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet  bespaard.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

10-12 Pastoraat                                  € 124,05

17-12 Vorming en Toerusting               €   95,75

24-12 Eredienst                                  €   48,20

24-12 Eredienst                                  € 246,89

25-12 Eredienst                                  € 220,24

31-12 Eindejaarscollecte                       € 111,95

31-12 Eindejaarscollecte                       €   82,05

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos