Collectes van de Diaconie in november en december 2017, januari 2018

COLLECTEROOSTER

24-EN 25-12  KINDEREN IN DE KNEL
Geen mooi gedekte tafel, geen prachtig koor in de kerk, geen lieve opa en oma op bezoek: voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest.  Zij  groeien  op  in  armoede  of oorlogsgeweld.  Ze  worden  misbruikt of  verwaarloosd.  Ze  brengen  Kerst door  in  een  vluchtelingenkamp,  op straat,  in  een  donker  naaiatelier  of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen  is  Kerst  helemaal  geen  feest.
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere  aandacht  en  steun.  De  opbrengst  van  de  collectes  tijdens  de kerstdagen gaat naar de vluchtelingen- kinderen in Syrië. Naast het leed dat zij  doormaken,  staat  ook  hun  toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang  geen  onderwijs  gehad.  Kerken helpen  met  bijlessen,  lesboeken,  het opknappen  van  schoolgebouwen en het trainen van docenten. Voor € 35 krijgt een kind in Syrië een maand bij les om leerachterstand in te halen.
 
31-12 VLUCHTELINGENWERK
Vluchtelingen zoeken naar een leven in veiligheid.  Daarom vragen  ze  om bescherming, soms ook in Nederland.
Ze komen terecht in een land waar ze niemand kennen en de taal niet spreken. Ze kunnen niet terug, maar hebben ook tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe woonplek. In deze onzekere situatie kunnen vluchtelingen rekenen  op  Vluchtelingenwerk  Nederland. Dankzij de steun van vrijwilligers en donateurs staan vluchtelingen er niet alleen voor.

07-01 VRIENDEN VAN  TORENHOF
Deze stichting Vrienden van Torenhof heeft  als  doelstelling  het  bevorderen en  ontwikkelen  van  activiteiten  ter veraangenaming  van  het  leefmilieu van de bewoners van Torenhof. Afgelopen maand hebben de bewoners een kerstpakketje  gekregen.  Het  is  een kleine  attentie,  maar  die  wordt  zeer
gewaardeerd. In het voorjaar en in de zomer worden activiteiten voor de bewoners georganiseerd.

14-01 VIORE
Viore is een centrum voor mensen die leven  met  kanker  en  is  gevestigd in Hilversum en gericht op de regio. Viore  biedt begeleiding bij de niet- medische aspecten  van  de  ziekte.
Mensen die leven met kanker kunnen iedere  werkdag  zonder  afspraak of verwijzing  terecht bij Viore.  Op afspraak kan er deel worden genomen aan een uitgebreid  activiteitenprogramma. Viore is afhankelijk van donaties  en  giften  en  kent  geen  vaste jaarlijks terugkerende financiering. De

COLLECTEVERANTWOORDING

05-11 Kerk in Actie:     Het Luthers Theologisch      Seminarie Hong Kong €  88,42
12-11 Kerk in Actie:     vluchtelingenkinderen €  101,85
19-11 Stap Verder: €  105,40
26-11 C’est la Vie €  160,20

Allen heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Marry van Haandel