Collectes van de Kerkenraad in november en december 2017, januari 2018

COLLECTEROOSTER

24-12 EREDIENST
Het instand-houden van de Eredienst is op deze ochtend en kerstavond het doel van de collecte van de kerkrentmeesters.

25-12 EREDIENST
De  kerkrentmeesters  vragen  ook  op deze  Kerstmorgen  uw  bijdrage voor de instand-houding van de Eredienst.

31-12 EINDEJAARSCOLLECTE

07-01 ONDERHOUDSFONDS
Het onderhoudsfonds behoeft aanvulling na de najaars- en winterstormen.

COLLECTEVERANTWOORDING
05-11 Pastoraat  €  68,17
12-11 Cantorij  €  89,40
19-11 Liedboeken  €  95,95
26-11 Kerkhof  €  155,81
03-12 Jeugdkerk  €  111,05
 
Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website
     
Klaas Kos