Collectes van de Diakonie in oktober, november en december 2017

COLLECTEROOSTER
19-11 STAP VERDER
‘Stap Verder’ is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. Veel bewoners van Amsterdam Zuidoost hebben zich als migrant vanuit de rest van Nederland en de wereld in Amsterdam
Zuidoost gevestigd. Friezen, Ghanesen, Pakistani, Polen, Brabanders en Surinamers komen hier terecht in een ander soort samenleving, van dorp naar stad, van agrarische samenleving
naar dienstverlenende, van een monocultuur naar vele culturen, van zelfvoorzienendheid naar een complexe verzorgingsstaat waarin de overheid je leven reguleert met de bijbehorende bureaucratie. Er zijn drie praktische diaconale taken die worden uitgevoerd: Nederlandse taalles en Taalmaatjes, een Kenniscentrum en naast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren adequate
hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo kan worden gezorgd dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt
belast.
10-12 MISSION POSSIBLE
Mission Possible is een christelijke organisatie die zich richt op hulpverlening aan de kinderen/de jeugd uit probleemgezinnen in Rusland, Oekraïne,Bulgarije en Albanië. Het gaat om tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden.
Hiervoor zijn verschillende activiteiten opgezet zoals gezinspatrouilles, opvangtehuizen en rehabilitatie centra. Mission Possible heeft ook een BabyBox project in Bulgarije en Rusland, dit is een opvangprogramma voor jonge moeders in een uitzichtloze situatie. Er is behoefte
aan benodigdheden voor de moeders en de baby’s, instructies, gezondheidszorg,kennis en mentale ondersteuning en pastorale zorg. De vorige keer dat de diaconie voor Mission
Possible collecteerde, is de collecteopbrengst naar dit BabyBox project gegaan.
17-12 VOEDSELBANK
Voor de voedselbank Gooi en Omstreken collecteert de diaconie regelmatig.
Zeker, het gaat goed met de economie. Helaas hebben de voedselbanken nog steeds bestaansrecht en worden nog steeds voedselpakketten verstrekt aan de allerarmsten. Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren adequate hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo kan
worden gezorgd dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen
en het milieu minder wordt belast.
24-EN 25-12 KINDEREN IN DE KNEL
Geen mooi gedekte tafel, geen prachtig koor in de kerk, geen lieve opa enoma op bezoek: voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of
oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderenis Kerst helemaal geen feest.
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. De opbrengst van de collectes tijdens de kerstdagen gaat naar de vluchtelingenkinderen in Syrië. Naast het leed dat zij doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken helpen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van schoolgebouwen en
het trainen van docenten. Voor €35 krijgt een kind in Syrië een maand bijles om leerachterstand in te halen.

COLLECTEVERANTWOORDING
01-10 Viore € 182,95
08-10 Roosevelthuis € 77,98
15-10 Kerk in Actie,
Wereldvoedseldag: € 99,75
22-10 Hospice Kajan, H’sum € 93,82
29-10 Kerk in Actie, Hervormingsdag € 163,77

De verkoop van de door mevrouw Annelet Weegenaar gemaakte kaarten heeft € 51,20 opgebracht. De opbrengst is bestemd voor Het vergeten Kind. De diaconie wil mevrouw Weegenaar heel hartelijk danken voor haar inzet.

Allen heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Marry van Haandel