Collectes van de Kerkenraad in oktober, november en december 2017

COLLECTEROOSTER

19-11 GROTE LETTERLIEDBOEKEN
Liedboeken met grote(re) letter zijn deze zondag het collectedoel, omdat wij de aanwezige liedboeken daarmee graag willen uitbreiden.
26-11 KERKHOF
Het onderhoud van ons kerkhof is op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar als altijd de bestemming van deze collecte.
03-12 JEUGDKERK
De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Een jeugdkerk is een kerk waarbij de boodschap (het evangelie) in een
eigentijds (meestal evangelisch) jasje is gestoken zodat jongeren er door worden aangesproken.
10-12 PASTORAAT
Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.
De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie
met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.
17-12 VORMING EN TOERUSTING
Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking.
Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar
op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen.
Ook wij hebben in onze tijd behoefte aan houvast en ook voor ons bestaan er fundamentele vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op aarde? Waar ga ik naar toe?
Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

27-08 Pastoraat € 97,80
03-09 Cantorij € 77,15
17-09 Kerk en Vrede € 109,15
24-09 Onderhoudsfonds € 79,00
01-10 Kerk en Israël € 107,27
08-10 Verlichting en verwarming € 76,40
14-10 Communicatie € 71,10
22-10 Vorming en toerusting € 88,77
23-10 Lutheravond € 209,00
29-10 Instandhouding kerk € 206,67

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.
Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen,
dan vindt u de banknummers elders op deze website,

met vriendelijke groet,
Klaas Kos