Collectes van de Kerkenraad in augustus, september en oktober 2017

COLLECTEROOSTER

15-10 Communicatie

Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap.

22-10 Vorming en toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. Ook wij hebben in onze tijd behoefte aan houvast en ook voor ons bestaan er fundamentele vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op aarde? Waar ga ik naar toe?

29-10 Instandhouding kerk

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het instandhouden van de Dorpskerk.

05-11 Pastoraat eigen gemeente

Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

12-11 Cantorij

De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

27-08 Pastoraat                  €     97,80

03-09 Cantorij                    €     77,15

17-09 Kerk en Vrede          €   109,15

24-09 Onderhoudsfonds   €     79,00

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos