Collectes van de Kerkenraad in juli, augustus, september 2017

COLLECTEROOSTER

10-09 Activiteiten Com. Kruispunt

Zij organiseert activiteiten voor 70 + binnen onze gemeente. Ook uw hulp is zeer welkom.

17-09 Kerk en Vrede

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid.

24-09 Onderhoudsfonds Kerk en Pastorie

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk.

01-10 Kerk en israel

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel onderdeel van de eigen identiteit.

In de kerkorde staat dat de kerk geroepen is om in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

08-10 Verlichting en verwarming

De wintertijd breekt aan, de laatste zondag van oktober gaat de klok weer 1 uur achteruit. Het wordt kouder, de verwarming een graadje hoger en het licht eerder aan. Al met al brengt dit vele extra kosten met zich mee.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

09-07 Onderhoudsfonds   €   169,53

16-07 Gedachtenisfonds   €     71,65

23-07 Orgelfonds                €     95,15

30-07 Eredienst                   €   101,39

06-08 Liedboeken              €     80,65

13-08 Communicatie        €     89,12

20-08 Jeugdwerk                €     78,05

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze site.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters,

Klaas Kos