Collectes van de Diaconie in juni, juli en augustus 2017

COLLECTEROOSTER

23-07 Stichting Child

Child ondersteunt armlastige en kwestbare kinderen op de lagere en middelbare school en waar mogelijk in het daarop volgende onderwijs in Tanzania

De ondersteunde leerlingen zijn (Aids) wezen en kinderen met ernsitige zieke en arme ouders/verzorgers die de kosten verbonden aan naar school gaan niet kunnen opbrengen.

30-07 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording is een huis voor dak- en thuislozen en anderen aan de rand van de samenleving. Hier wordt warmte in letterlijke en figuurlijke zin geboden. Naast een vriendelijk woord en een luisterend oor kan een kopje koffie worden geboden, een belegde boterham, soep en iedere donderdag een warme maaltijd.

06-08 Epafras

De kern van het werk van de stichting Epafras is het bezoeken en ondersteunen van Nederlanders die vast zitten in buitenlandse detentie. Maar ook wordt geholpen middels het verstrekken van basale voorzieningen zoals kleding, medicatie of een terugkeerticket na de detentie als er geen familie is om daarin te voorzien.

13-08 Kerk in Actie Bijbelquizegypt

Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof.

De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee. Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament. Dit jaar mikt het Bijbelgenootschap op honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend prijswinnaars.

Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van het Egyptisch Bijbelgenootschap.

20-08 Stichting De Hoop

De Hoop is een evangelische ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en verslavingsproblemen. Poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Maar ook familieleden van een verslaafde die in de problemen komen als gevolgd van de verslaving van hun naaste kunnen bij de Stichting De Hoop terecht met hun vragen en problemen.

27-08 Viore

Viore is een informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met kanker. Viore heeft tot doel om een belangrijke schakel te vormen in de zorgketen voor mensen in het Gooi en Omgeving. Een schakel waar laagdrempelige (niet medische) steun en begeleiding wordt geboden, die er op gericht is de kwaliteit van leven te verbeteren. Dagelijks kan men hier binnenlopen voor informatie of voor een gesprek met de vrijwilligers en bezoekers. Ter financiering van  al haar activiteiten steunt Stichting Viore volledig op fondsenwerving. 

03-09 Amnesty International

De organisatie die onderzoek doet naar mensenrechtenschendingen, die rapporten opstelt om schendingen aan de kaak te stellen, die de media informeert, die educatieve programmas’s ontwikkelt en effectieve acties bedenkt.

Een organisatie die onze steun waardig is.

10-09 De Hezenberg

Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed De Hezenberg. Hier worden mensen ontvangen die zijn vastgelopen in hun leven en willen werken aan zichzelf. Hier wordt  hulp geboden aan mensen met bijvoorbeeld depressies, angsten, trauma’s, psychosomatische klachten, relatieproblemen, problemen op het werk, oververmoeidheid (burn-out), langdurige rouwproblematiek, identiteitsvragen of een negatief zelfbeeld. Ook biedt De Hezenberg ruimte aan mensen die zoeken naar rust, bezinning en verdieping. 

COLLECTEVERANTWOORDING

07-05 Amnesty International   € 106,25

14-05 Exodushuis                    €   82,90

21-05 De Hezenberg                € 164,04

04-06 Kerk in Actie (Nicaragua)                         :  € 273,67

11-06 Kerk in Actie (straatkinderen Colombia)  :  €  57,15

18-06 Kerk in Actie  (Terugkeer huis)                 : € 101,00

25-06 Vluchtelingenwerk                                     : € 105,70

Marry van Haandel