Collectes van de Kerkenraad in juni, juli en augustus 2017

COLLECTEROOSTER

22-07 Orgelfonds

Er vond in de afgelopen periode een ingrijpende restauratie plaats van ons prachtige Flentrop-orgel. Dit is een zeer kostbare aangelegenheid. Wij hopen op uw gulle gaven.

30-07 Eredienst

Daar geef je graag voor.

06-08 Liedboeken cantorij

De liedboeken zijn  deze zondag het collectedoel, omdat wij graag over meer liedboeken willen beschikken. 

13-08 Kerkblad Onderweg

Wij collecteren voor een van de communicatiemiddelen van de kerk, ter dekking van de onkosten. 

20-08 Jeugdwerk

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk. Op de investering in tijd en geld wordt daarom niet  bespaard.

27-08 Pastoraat eigen gemeente

Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

03-09 Cantorij

De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

04-06 Eredienst                   €     97,74

11-06 Pastoraat                  €     93,60

18-06 Jeugdwerk                €     75,75

25-06 Koffiedrinken          €   113,75

02-07 Cantorij                    €     59.95

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op de website bij Rekeningnummers.

Klaas Kos